In The Objectivist Forum werd aangekondigd dat het Thomas Jefferson Institute gesticht is en dat het geleid wordt door George Reisman. Het doel is om vrijheid en individualisme verder te ontwikkelen, toe te passen en uit te dragen. Dit betekent dat ze zich vooral bezig zullen houden met de filosofie van het objectivisme en van Aristoteles, en met economische theorieën van de Oostenrijkse school. Als eerste activiteit gaan zij een veertiendaagse conferentie organiseren over de “Intellectuele Fundaties van een Vrije Maatschappij” in San Diego in 1983 van 6 t/m 21 augustus.

Zodra er nadere gegevens bekend zijn zullen wij u daarvan in kennis stellen.