Liberale weerbaarheid in het Fin de Siècle

Het vijfde Hayek symposium vond zaterdag 21 maart plaats in de Koninklijk Jachthaven van Antwerpen. Het is een schitterende locatie, gelegen aan de Schelde, met uitzicht op de sky line van Antwerpen. Een zonnige milde voorjaarsdag nodigde menigeen uit om het congres het congres te laten en de terrasjes van Antwerpen te bezoeken. De kwaliteit en variëteit van de sprekers was echter dermate dat de meesten de verleiding weerstonden. De organisatie onder leiding van mevrouw A. Godart was uitstekend. De Belgische gastvrijheid liet niets te wensen over. In voorgaande jaren werd het symposium gehouden in de Universiteit, waardoor meer jongere bezoekers werden aangetrokken. Nu verzamelden zich ongeveer 25 bezoekers en 6 sprekers in de Jachthaven.

Lunch Hayek symposium!

De maaltijd: het hoogtepunt van ieder symposium

Dhr. H. Jongen, voorzitter van het Libertarisch centrum Nederland beet de spits af en wees met nadruk – toepasselijk voor de titel van het Symposium – op het millenniumprobleem: de chaos die ontstaat wanneer een groot aantal computers het vanaf 1999 begeeft. Na de heer Jongen nam Professor F. van Dun het woord over zijn boek De Utopische Verleiding, elders in de Vrijbrief besproken. In de discussie werd de vraag besproken: In hoeverre maakt het libertarisme zich schuldig aan utopische ideeën?

Lunch Hayek symposium!

De twee voordrachten die de meeste indruk maakten op het publiek waren van Drs. R. Leen, docent aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen en Dr. G. Habermann, directeur van het Unternehmerinstitut te Bonn. De laatste hield zijn speech in het duits, in tegenstelling tot de andere duitstalige gastspreker Dr. D. Doering van de Fiedrich Naumann Stiftung. De Stiftung draagt o.a. zorg voor vertalingen van klassiek libertarische teksten in het duits. Het is een prettig idee dat ook in andere Europese landen libertariërs wonen en actief zijn.

Vanwege de levendige discussies liep alles uit en het was maar goed dat één spreker uitviel, want precies om zes uur viel het doek.

Lunch Hayek symposium!

Lunch Hayek symposium!