Vanwege het ‘anarchistische’ en decentrale karakter is het internet vanaf het begin populair geweest bij libertariërs. Dit artikel is een weerslag van een verzameling zorgvuldig opgebouwde ‘bookmarks’ en vele uren surfen over het internet. Het ligt in de aard van een dergelijk artikel dat de actualiteitswaarde betrekkelijk is. De locaties van sites kunnen veranderen en initiatieven kunnen beëindigd zijn. De digitale versie van dit artikel die ook op de site van de Vrijbrief te vinden is zal dan ook worden geupdate voor zover dit mogelijk is. Er is gepoogd de belangrijkste sites te behandelen hoewel dit zelfs dit maar in beperkte mate haalbaar is.

ALGEMEEN

In de eerste plaats zijn er de websites die een startpunt beogen te zijn voor het libertarisme. Deze sites hebben extensieve lijsten met links en informatie met betrekking tot libertarische initiatieven op het internet. Het belangrijkste initiatief in deze is wellicht Free-Market Net. Op deze enorme site zijn meer dan 2200 links naar homepages, libertarische activiteiten en denktanks verzameld. De links zijn gegroepeerd op basis van regio en onderwerp. Tevens kan men zich abonneren op een aantal mailinglisten omtrent libertarisme en een dagelijkse e-mail service met voor libertariërs relevant nieuws uit het Angelsaksische taalgebied. Deze site is wellicht het meest ambitieuze libertarische initiatief op het internet. Tevens is op deze site een link te vinden naar Libertarian Org. Op deze site wordt een laagdrempelige inleiding gegeven in het libertarisme. Aan bod komt de geschiedenis van het libertarisme, de uitgangspunten van het libertarisme en de visie van het libertarisme op verschillende maatschappelijke vraagstukken.

Een Europese variant van de benadering als die van Free-Market Net is te vinden op de site van LINE. LINE staat voor Liberty Network en beoogt een (compleet) overzicht te geven van klassiek liberale en libertarische initiatieven en organisaties in Europa. Links zijn gerangschikt naar land. Verder kun je je abonneren op een aantal mailinglisten van LINE. Ook de Nederlandse ‘Vrijheidslist’ loopt via deze organisatie. Als we nog verder afdalen naar strikt aan regio gebonden sites is er in Nederland de Klassiek Liberale Homepage. Deze site heeft dezelfde doelstelling als LINE maar dan voor Nederland. Als gevolg van het relatief lage bevolkingsaantal en de geringe populariteit van het libertarisme in Nederland is deze site uitputtend te noemen in links naar klassiek liberale en libertarische initiatieven in Nederland. Verder zijn op deze site Nederlandse artikelen, interviews, recensies en een agenda met betrekking tot het libertarisme in Nederland te vinden. Deze site is dus de ideale startplaats voor het libertarisme in Nederland.

Hoewel het theoretisch mogelijk is dat bijvoorbeeld een Nederlandse site via een Amerikaanse provider loopt zijn de volgende sites gerangschikt naar land en regio.

DE VERENIGDE STATEN

De Verenigde Staten is op dit moment wellicht het land waar het libertarisme het meest populair is. Dit resulteert in een enorme hoeveelheid sites die gewijd zijn aan het libertarisme. Het is dan ook alleen mogelijk om hiervan slechts een fractie te behandelen. In de eerste plaats is er de site van de Libertarian Party. De Amerikaanse ‘party of principal’ is goed vertegenwoordigd op het net. Op de site zijn de uitgangspunten van de partij te vinden, interessante statistieken omtrent de verkiezingsresultaten, een overzicht van de presidentskandidaten van de LP, links naar lokale afdelingen en een nieuws-sectie met recente persverklaringen. Natuurlijk kun je ook een formulier voor het lidmaatschap uitprinten via de site. Een organisatie die zich richt op het op een laagdrempelige manier verkondigen van het libertarisme zijn de Advocates of Self-Government. Deze sympathieke catch-all site brengt de bekende Nolan-Quiz, een overzicht van (veronderstelde) libertarische “beroemdheden” en algemene informatie over het libertarisme. De extensieve lijst met links, artikelen uit de ‘Freeman’ en de nieuwsbrief, de ‘Liberator’, zijn ook voor doorgewinterde libertariërs relevant. De libertarische erfenis van de zogenaamde ‘Oostenrijkse School’ is te vinden op de site van het Ludwig von Mises Institute. Op deze rustige en beknopte site is een schat aan informatie te vinden. In de eerste plaats zijn er de periodieken die het instituut voor haar leden verzorgd. Oude jaargangen hiervan zijn on-line te bekijken. In de tweede plaats zijn boeken te koop van prominente economen en denkers van de Oostenrijkse School zoals von Mises, Rothbard en Hermann Hoppe. Verder een extensieve lijst met artikelen en informatie omtrent de onderwijsprogramma’s van het instituut.

De ‘hottest’ libertarische denktank van de Verenigde Staten, het CATO Institute is ook op het internet te vinden. Dit instituut doet onderzoek naar het overheidsbeleid en formuleert alternatieven op basis van libertarische uitgangspunten. Deze site is werkelijk enorm in omvang en blijft gestaag groeien. Publicaties, speeches en aankondigingen van aankondigingen zijn te raadplegen. De belangrijkste verdienste is dat zij ook serieus wordt genomen door de ‘mainstream’. ’s Werelds grootste boekhandel op het gebied van het libertarisme, Laissez Faire Books , floreert welig op het internet. Bestellingen en betalingen worden vanzelfsprekend via het internet aangenomen. Tevens staat hun gehele aanbod op de site, vergezeld van uit gebreide recensies. Sinds Laissez Faire Books een site op het internet heeft schijnt de verkoop van boeken enorm gestegen te zijn.

Een andere site die een positieve vermelding verdient is die van de anarchistische libertariër David Friedman. Op zijn persoonlijke homepage is behalve een aantal biografische gegevens een overzicht te vinden van zijn academische en libertarische werk. David Friedman is altijd bereid om op kritiek in te gaan en te discussiëren over zijn denkbeelden. Zo deinst hij er niet voor terug om het manuscript van zijn volgende boek op het net te zetten voor commentaar en suggesties. Een andere belangrijke persoon in de geschiedenis van het libertarisme is natuurlijk Ayn Rand. Op de site van het Ayn Rand Institute is informatie te vinden over haar werk en leven. Als laatste wordt hier vermeld, een site getiteld Freedom’s Nest. Op deze site zijn talloze citaten te vinden omtrent vrijheid. De citaten zijn te raadplegen op onderwerp of auteur. Zo zijn er citaten te vinden van Ayn Rand, Hayek, Mencken en andere voor het libertarisme relevante denkers. De citaten kunnen goed dienen als motto boven een artikel of als ‘signature’ onder een e-mail bericht. In de VS is het gelukkig onmogelijk recht te doen aan de vele sites die gewijd zijn aan het libertarisme. Daarom wordt voor een extensievere lijst verwezen naar het bovengenoemde Free-Market Net.

EUROPA EN DE REST VAN DE WERELD

Een ander land waar het libertarisme een relatief grotere populariteit geniet is Engeland. In de eerste plaats is hier de site Libertarian Alliance. Deze libertarische denktank heeft sinds 1968 meer dan 600 publicaties doen laten verschijnen, waarvan een deel op het internet is te lezen. De publicaties zijn op onderwerp gerangschikt en worden niet zelden gekenmerkt door een hoog niveau. Het is in Engeland niet ongebruikelijk dat deze libertariërs uitgenodigd worden om voor de radio of televisie hun opinie op het nieuws te geven. Een andere denktand die ook onverdroten doorgaat met beleidsadviezen op basis van een positieve stellingname ten opzichte van de vrije markt is het Adam Smith Institute. Op deze mooie site is informatie te vinden omtrent de doelstellingen van deze organisatie, hun activiteiten en publicaties.

Een belangrijke site in Duitsland is Der Markt. Deze site staat in het teken van het radicale liberalisme in Duitsland. Artikelen, opinie en een discussieforum zijn hier te vinden. Duitstalige libertarische boeken kunnen ook worden besteld op deze site. Dissonant is echter dat men het blijkbaar ook zinvol vindt om communistisch anarchistische boeken te verhandelen onder het motto ‘het is ook anarchistisch’. Tevens is deze site de thuishaven van het recent opgerichte en veelbelovende anarchistisch-libertarisch initiatief ‘Eigentumlich frei’. Zeer bijzonder en tot optimisme stemmend is de Russische site Moscow Libertarium. Deze site bestaat als sinds 1994 en poogt de Russische politiek te beoordelen op basis van libertarische uitgangspunten. Ook wordt geprobeerd een libertarische politieke partij van de grond te krijgen. Verder zijn hier te vinden de gebruikelijke artikelen, commentaren en links naar andere libertarische organisaties. Deze redelijk grote site oogt als de weerslag van een actieve libertarische beweging in dit land. The Free Radical is een ‘objectivistisch’ libertarisch initiatief uit Nieuw Zeeland. Net als de Nederlandse Vrijbrief brengt deze site een on-line versie van het tijdschrift. Een selectie van artikelen uit de tweemaandelijks verschijnende papieren editie zijn hier te vinden. De objectivistische invloed is prominent aanwezig getuige merkwaardige artikelen als de ‘irrationaliteit’ van moderne kunst.

NEDERLAND

Als eerste dient hier natuurlijk genoemd te worden de site van de Vrijbrief. Net als andere on-line versies van libertarische tijdschriften is op deze site een aantal artikelen van de papieren versie te lezen plus een overzicht van de inhoudsopgave van de meest recente jaargangen. Behalve de mogelijkheid om een proefnummer aan te vragen kan hier ook de Nolan-Quiz worden gedaan. Wie zich verder wil verdiepen of geheel onwetend is met betrekking tot het libertarisme kan de Libertarische FAQ lezen. Deze Frequently Asked Questions zijn een poging om de meest relevante en kritische vragen omtrent het libertarisme te beantwoorden in de Nederlandse taal. Behalve vragen zijn hier natuurlijk ook literatuursuggesties en links naar andere Nederlandstalige libertarische initiatieven te vinden. Ook Nederland heeft een eigen Libertarische Partij. Op de nog beknopte site van deze partij is informatie te vinden omtrent de doelstelling van de partij en standpunten met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken. Uit welingelichte kringen is vernomen dat deze site binnen niet al te lang tijd zal bruizen van de activiteit. Een ander libertarisch initiatief is het Meldpunt Politieke Correctheid. Op deze site worden de dubieuze onlibertarische praktijken van de politiek correcte elite in Nederland in de gaten gehouden. Behalve artikelen zijn er links te vinden naar sites met een gelijksoortige doelstelling. Een auteur die zelf de grenzen van het politiek incorrecte denken aftast is Bart Croughs, bepaald geen onbekende in het Nederlandse libertarisme. Van zijn hand verschenen in diverse gerenommeerde tijdschriften bijdragen met een libertarische strekking. Een aantal van zijn artikelen zijn ook te vinden op de Klassiek Liberale Homepage. Op deze site zijn tevens links te vinden naar een aantal andere (persoonlijke) libertarische sites in Nederland. Tevens is het via deze site mogelijk om informatie te krijgen omtrent de Vrijheids-List. De mailinglist is het communicatie- en discussie medium van klassiek liberalen en libertariërs in Nederland. Al enige tijd worden hier levendige discussies gevoerd met gelijkgezinden en critici.

Dit waren een aantal van de 2000+ libertarische links die op het internet te vinden zijn. Als u denkt de bomen door het bos niet meer te zien probeer dan te zoeken via een van de zogenaamde ‘startpunten’ op het internet zoals deze in het eerste gedeelte van dit artikel beschreven staan.

De Links:

Free Market Net: http://www.free-market.com/

Libertarian Org: http://www.libertarian.org/

LINE: http://www.line.dk/

De Klassiek Liberale Homepage: http://people.a2000.nl/awolf/

Libertarian Party: http://www.lp.org/

Advocates of Self-Government: http://www.self-gov.org/

Ludwig von Mises Institute: http://www.mises.org/

CATO Institute: http://www.cato.org/

Laissez Faire Books: http://laissezfaire.org/

David Freedman: http://www.best.com/~ddfr/

Ayn Rand Institute: http://www.aynrand.org/

Freedom’s Nest: http://www.freedomsnest.com/

Libertarian Alliance: http://www.digiweb.com/igeldard/LA/

Adam Smith Institute: http://www.adamsmith.org.uk/

Der Markt: http://www.der-markt.com/liberal/

Eigentumlich Frei: http://www.der-markt.com/ef/

Moscow Libertarium: http://www.ice.ru/libertarium/eng/

The Free Radical: http://freeradical.co.nz/

De Vrijbrief: http://home.wxs.nl/~vrijbrief/

De Libertarische FAQ: http://huizen.dds.nl/~vstruis/

Libertarische Partij: http://www.xs4all.nl/~hattum/lp/

Meldpunt Politieke Correctheid: http://huizen.dds.nl/~mosely/

Bart Croughs:http://www.euronet.nl/users/bc/welkom/