Wij hebben in Nederland weer een afschuwelijke periode van terrorisme beleefd. Iedereen sprak erover en radio en televisie gaven bijna constant nieuws over de bezetting van de school in Bovensmilde en de kaping van de trein. Het ergste was dit alles uiteraard voor de gegijzelden, waarvan er zelfs twee het drama niet hebben overleefd.

Er is hier sprake van een racistisch conflict.

Personen die toevallig geboren zijn uit Molukse ouders, die zelf misschien nooit op de Molukken geweest zijn, claimen op grond van hun ras bepaalde “rechten”. Die rechten claimen ze bij een ander ras, (n.l. de Nederlanders) om ze af te dwingen aan weer een ander ras: de Indonesiërs.

Als we ons dit realiseren, zien we duidelijk de collectivistische basis van het conflict.

Ayn Rand schreef al in “The Virtue of Selfishness”: “Racisme is de laagste, meest wrede vorm van collectivisme”. De waarheid van deze uitspraak hebben we bij de recente gijzelingen duidelijk kunnen ervaren.

Ayn Rand heeft op 10 april in The Ford Hall Forum te Boston een magistrale toespraak gehouden. Daarin toont ze aan dat wij allen nu het proces van de ondergang van de Westerse beschaving kunnen zien. Natuurlijk is dat door de geleidelijkheid waarin dat plaats vindt niet eenvoudig. En natuurlijk zien we dat eigenlijk liever niet. Maar dat verandert niets aan de feiten. En degenen die de feiten willen en durven zien, moeten in hun eigen belang proberen deze feiten te begrijpen.

De toespraak van Ayn Rand is genoemd: “Global Balkanization” (*), en zij toont daarin het groeiend racisme aan. Als de “groep” maar klein genoeg is, noemen we het geen racisme maar “etnicisme” (ethnicity).

“Filosofisch is dit etnicisme het produkt van irrationalisme en collectivisme. Het is het logische gevolg van de moderne filosofie. Als men accepteert, dat de rede, het verstand, niet geldig is, wat moet hen dan leiden, en hoe moeten ze leven? Klaarblijkelijk zullen ze zich bij een groep willen voegen (welke groep dan ook) die beweert de mogelijkheden te hebben om hen te leiden, en een soort kennis te verschaffen die ze verkregen heeft op enige niet gespecificeerde manier. Als men accepteert, dat een individu hulpeloos is, intellectueel en moreel, dat hij geen verstand en geen rechten heeft, dat hij niets is, maar de groep alles, en zijn enige morele betekenis de altruïstische dienst aan de groep is, dan zal men zich gewillig aangetrokken voelen om zich bij een groep te voegen.

Maar welke groep? Wel, als U gelooft dat U geen verstand hebt en geen morele waarde, kunt U niet het vertrouwen hebben om een keuze te maken. Dus het enige wat u doen kunt is bij een ongekozen groep gaan, de groep waarin je geboren bent, de groep tot wie je was voorbestemd om te behoren door de souvereine, almachtige alwetende macht van je lichaamschemicaliën.”

U hoeft maar een willekeurige krant op te slaan en u ziet dat wij schrijven, praten en denken in groepen: De Molukkers, de Surinamers, de Friezen, de Limburgers, de Vlamingen, de Bantoes, de Oegandezen, de Indiërs, de Engelsen, de Basken, de Schotten, enz.

Terwijl ik dit zat te schrijven kreeg ik het Algemeen Dagblad van 14 juni onder ogen. Daarin zegt Prof. Dr. W.P.C. van Hattum (**): “de schuld van Nederland aan de Zuid-Molukkers is alleen nog maar toegenomen” (onderstreping door de Vrijbrief). Een mooier voorbeeld van collectivisme kunt U zich niet voor stellen. De schuld van Nederland! Bedenkt u zelf maar wat dit is! Ik hoop, dat u als individu hevig protesteert als men u persoonlijk deze schuld in de schoenen probeert te schuiven. Maar degenen die zien en begrijpen wat er gebeurt, zijn minderheden. Probeer hun aantal te doen groeien door anderen bewust te maken wat er gebeurt.

De etnische groepen worden in de maatschappij als collectiviteiten aanvaard, en al die groepen gaan hun irrationele, onverdiende collectivistische eisen stellen.

U zult zien, dat wij spoedig weer nieuwe terreur zullen beleven door hierboven ge- noemde of andere groepen. En ik kan hier weer het beste eindigen met een ander citaat van Ayn Rand, nl. uit haar lezing op de Yale University in 1960, getiteld “Faith and Force, the destroyers of the Modern World”: “Er zijn slechts twee methodes waarop mensen met elkaar kunnen omgaan: wapens of logica. Geweld of overtuiging. Degenen die weten dat ze niet kunnen winnen met behulp van logica, hebben altijd hun toevlucht genomen tot wapens”.

(*) “Globel Balkanization” by Ayn Rand is verkrijgbaar via het Libertarisch Boekcentrum.

(**) Prof. WFC van Hattum, 74 jaar was in 1971 voorzitter van de Haagse Straf- kamer toen daar de overvallers op de Indonesische ambassade (waarbij een politieman het leven verloor), veroordeeld werden tot één jaar gevangenisstraf.