De Nederlandse regering koopt op grote schaal Russische personenauto’s, die bij overheidsinstellingen in gebruik zullen worden genomen.

Dat de auto’s afkomstig zijn uit dictatuurstaat Rusland blijkt voor deze regering geen enkel politiek beletsel te vormen. Dat is geheel anders wanneer het gaat om de handel tussen Nederland en landen waartegen linkse groeperingen in ons land altijd te koop lopen, zoals bijvoorbeeld Chili, Brazilië of Zuid-Afrika.

Dan staat deze regering altijd onmiddellijk klaar uit politieke overwegingen het bedrijfsleven te verbieden Nederlandse producten aan deze landen te verkopen. Een verbod, dat enkele dagen geleden nog de verkoop van het passagiersvliegtuig van Fokker aan Zuid-Afrika trof. Uitgerekend diezelfde regering koopt nu zelf auto’s in de Sovjet Unie om er de rijksambtenaren in te laten rondrijden. Over meten met twee maten gesproken.