Op 1500 km ten noordoosten van Australië ligt een eilandengroep die bekend staat als de Nieuwe Hebriden. Tezamen hebben ze een oppervlak van plm. 13.000 vierkante kilometer en plm. 90.000 inwoners. Sinds 1906 worden deze eilanden bestuurd door Frankrijk en Groot-Brittannië op basis van een ingewikkelde condominium overeenkomst, terwijl formeel ook de koning van Spanje nog iets te zeggen heeft.

Eind vorig jaar heeft een aantal eilanden in het noordelijke deel, bij elkaar met ongeveer 25.000 inwoners, zich onafhankelijk verklaard en op 27 december de Federatie van Na-Griamel uitgeroepen. Na-Griamel onderscheidt zich zeer in het oogvallend van vele andere “vrijheids-” en “onafhankelijkheids-” bewegingen elders in de wereld. De constitutie van Na-Griamel verbiedt belastingheffing, papiergeld en het uitoefenen van bedrijven door de overheid. Men gebruikt er thans nog Frans I.E.O.M.-geld en Australische bankbiljetten, maar men wil er zo snel mogelijk op de gouden standaard overgaan. Er zijn zelfs reeds een 1000-tal gouden proefmunten geslagen, die ruim 18 gr. goud bevatten en voor US$ 200 voor het goede doel verkocht worden.

Of het goede doel, een eerste laissez-faire kapitalistisch land, werkelijk bereikt zal worden is natuurlijk nog geenszins zeker. Ooggetuigen hebben reeds Franse en Britse oorlogsschepen in de omgeving gesignaleerd. Van de andere kant hebben verschillende landen in de omgeving vertegenwoordigers van Na-Griamel uitgenodigd voor nader overleg terwijl ook de Verenigde Naties gematigd welwillend gereageerd hebben op een verzoek tot toelating en erkenning. Ook in libertarische kringen worden de ontwikkelingen met belangstelling gevolgd en is hulp toegezegd. Daarnaast wordt ook de naam van de New Country voorvechter Mike Oliver genoemd.

Tot president van Na-Griamel werd gekozen J.M.Stevens, tot minister van buitenlandse zaken J. Garae Bakeo en Timofhy W. Nafakon als diens staatssecretaris. Beide laatsten hebben reeds bij de Verenigde Naties hun geloofsbrieven overhandigd.

Het is te hopen, dat dit experiment op korte termijn voldoende sympathie en bekendheid weet te verwerven om te voorkomen dat Na-Griamel een tweede Biafra wordt. Op Frankrijk en Groot-Brittannië rust daarbij in de eerste plaats de verantwoordelijkheid.

In ieder geval zullen wij u van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

(Fiji Times, Fiji Sun, Harry Schultz Letter en eigen correspondent ter plaatse).