In Den Haag werden de onderwerpen “De zwakken in de samenleving” en “Massamedia” besproken. Men is tot de conclusie gekomen, dat het niet zo erg veel zin heeft elkaar aan te vullen en er zullen dan ook bij de volgende bijeenkomst buitenstaanders meegenomen worden. Deze zal op 26 juli (20.00 uur) te Den Haag zijn en het onderwerp zal “Subsidies” zijn.

In Rotterdam zijn al een paar akties ondernomen met uitstekend resultaat. Dit is een zeer aktieve kring, waar als onderwerp eveneens “De zwakken in de samenleving” is besproken. De volgende bijeenkomst zal op 5 juli (20.00 uur) in Vlaardingen gehouden worden.

De kring Utrecht gaat voorlopig in besloten kring verder. In september zal er weer gelegenheid zijn tot het opnemen van nieuwe kringleden.

Ook in Amsterdam is weer een bijeenkomst gehouden, waar verschillende onderwerpen aan de orde kwamen.

Voor alle kringen kunt u zich opgeven bij het Libertarisch Centrum (ook voor die in Heerlen). Wij verstrekken u graag nadere inlichtingen en sturen u indien gewenst kopieën van de verslagen van de desbetreffende bijeenkomsten.