De heer J.G. Heitink heeft in De Telegraaf reeds diverse keren gewaarschuwd voor het gevaar dat onze vrije meningsuiting loopt. Onlangs nog op 8 juni in een artikel genaamd: “de geruisloze revolutie die ons allen besluipt”. Hij wijst in dit artikel op een in Amsterdam te houden symposium over de “Nieuwe Internationale Informatie Orde”, dat gefinancierd wordt door onze belastingcenten, door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Drs. J. Pronk. In het blad “Internationale Samenwerking”, van 3 juni 1977, uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onder verantwoordelijkheid van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, lazen we over dit zelfde onderwerp ook enkele gedachten: “Vele mensen in de Derde Wereld zijn namelijk ontevreden over de activiteiten van de wereldpersbureaus. Vandaar hun streven om een ander soort berichtgeving van de grond te krijgen”.

In het artikel wordt gesproken van een particulier persbureau “Interpress Service” dat zijn hoofdkantoor in Panama heeft. Het artikel stelt dat het een voordeel is dat dit bureau geen directe banden heeft met welke regering dan ook. “Het gaat er immers om dat de bestaande onevenwichtigheden in de internationale nieuwsstromen worden verholpen, zonder dat de berichtgeving onder de volledige controle komt van regeringen die misschien geneigd zijn haar eigen belangen te laten overwegen”.

Zouden regeringen dat doen? De heer Pronk weet kennelijk van wel, want verderop in het artikel staat: “… het feit dat in vele landen van de Derde Wereld de overheid een grote greep heeft op de nieuwsmedia” . “Voorstanders van een nieuwe ordening wijzen er daarentegen op dat je die informatie voorziening niet zo maar op haar beloop kunt laten, omdat de sterksten dan telkens aan het langste eind trekken.” Verder begrijpen we uit het slot van het artikel dat net als iedereen nu wel weet dat je de economie niet vrij kunt laten, straks iedereen zal weten dat je de informatie ook niet vrij kunt laten. “Het een kan niet los gezien worden van het ander”

Oproep

Deze aanslag op onze vrije meningsuiting geschiedt zo geruisloos geniepig, dat bijna niemand het in de gaten heeft. Tot het te laat is.

Het is echter onze laatste weg naar een vrije maatschappij. Daarom vragen wij Uw actie op dit terrein:

  1. Vecht vóór vrije meningsuiting, wanneer dat maar kan.
  2. Vertel in Uw omgeving wat er gebeurt op dit gebied (met Uw belastinggeld).
  3. Zoek voorbeelden en stel ze aan de kaak. Eventueel door ze aan ons op te sturen.
  4. Geef ons Uw ideeën voor eventuele acties.

P.S. In bovengenoemd artikel van de heer Heitink wordt ook nog vermeld dat uit onze belasting ongeveer l miljard gulden wordt betaald aan zogenaamde “vrijgestelden”.

“Dat zijn lieden die buiten het gewone productieve economische proces staan, maar die werkzaam zijn in allerlei maatschappelijke organisaties, studiecommissies, adviescommissies, etc. Het zijn in veel gevallen sociologen, pedagogen, agogen, psychologen, enz. die links geëngageerd zijn en die de samenleving als geheel willen bedillen, manipuleren, veranderen, zoals zij dat vanuit hun ivoren torens willen zien gebeuren.”

Voor dit geld zouden 2000 minimum loontrekkers vijf en twintig jaar kunnen werken!!!