Als de vos de passie preekt…

Er was al geruime tijd sprake dat alle Nederlanders door de Staat op hun nummer gezet en vervolgens in de computer geborgen zouden worden. Bij de oorspronkelijke opzet was het de bedoeling, dat ook particuliere instanties van die gegevens gebruik zouden kunnen maken. Blijkens een onlangs aangeboden voorontwerp van wet is het nu echter zo geregeld, dat alleen overheid en semi-overheid zélf over die gegevens mogen beschikken. Op het eerste gezicht lijkt het dus alsof de overheid een betere bescherming van de “privacy” op het oog heeft. Wie echter even doordenkt moet constateren, dat het tegenovergestelde het geval is. Bij particuliere toegang tot de gegevens blijft een zekere controle mogelijk; als alleen de Staat over de gegevens kan beschikken is elke controle op aard en juistheid van de gegevens volledig onmogelijk geworden.

De dood in de pot.

De Partij van de Arbeid heeft haar ontwerpverkiezingsprogramma voor de komende verkiezingen gepubliceerd. Zoals te verwachten lijkt het op het leveringsprogramma van een groothandel in vrijheidsbeperking. Opmerkelijk is echter, dat op één punt juist op méér vrijheid wordt aangedrongen: euthanasie. Het is inderdaad wel consequent om het sterven te willen vergemakkelijken als afronding in een programma, dat, als het verwezenlijkt wordt, er voor zorgt dat de mensen geen leven meer hebben.