Toen ik 28 jaar geleden uit Holland naar Australië vertrok, lag daar een continent van onmetelijke mogelijkheden te wachten. Europa worstelde nog steeds met de donkere, wanhopige toestanden, die de Tweede Wereldoorlog geschapen had, terwijl Australië lag te wachten om met open armen een zonnige toekomst te bieden aan iedereen, die niet bang was om “het te gaan proberen”. Nu, 28 jaar later zijn er geen onmetelijke mogelijkheden meer en is er geen zonnige toekomst in Australië. Daar hebben de verschillende regeringen wel voor gezorgd! Met al hun bemoeienissen, met steeds toenemende haast en zucht naar meer macht is de overheid daar bezig het land te verpesten, net zoals in Holland gebeurt. De Australische Arbeiderspartij (Labour Party) die net als de PvdA, het uiteindelijke doel heeft om totale controle te krijgen over alles wat we doen en alles wat we bezitten, is wel “de ster” van het politieke veld in Australië, wat betreft socialisme en communisme. Eigenlijk heeft de Australische Arbeiderspartij officieel maar 3 jaar van de laatste 30 jaar geregeerd, maar wat een schade hebben ze in die korte periode aangericht! “Never mind” zegt de Liberale Partij in Australië, “wij hebben wel erg mooie woorden over vrijheid en menselijke rechten in ons partijprogramma staan” -(net zoals de VVD, CDA en D’66 in Holland) – “maar niet veel mensen lezen zo’n program”.

Dus in hun haast om stemmen te winnen, hebben ze hun originele principes zodanig verdund met de zoetklinkende socialistische termen, dat zowel arbeiderspartij als liberalen in Australië, in hun tweestrijd, het hele land meevoeren naar de donkere, rotsige, koude grotten van het socialisme of communisme. Beide zijn uiteindelijk toch één pot nat. Socialisme is totale controle over de mensheid door middel van evolutie, terwijl communisme het doet door middel van revolutie. De socialist kruipt door je achterdeur naar binnen, terwijl de communist door je voordeur binnenstormt – maar je individuele menselijke rechten verlies je bij allebei! De vrijheidszon begint weer te schijnen in Australië, al is het nog wat waterig, ongeveer zo waterig als in deze Hollandse zomer! Onze “Workers Party” is nu al een paar jaar bezig om de donkere wolken te doen verdwijnen en met langzaam, maar zeker succes. Wij hebben afdelingen in alle Australische staten, iedere staat werkt zelfstandig (vanwege de grote afstanden). maar we houden contact met elkaar en wisselen gedachten uit hoe we het meest succesvol kunnen werken. Onze principes zijn gebaseerd op de werkelijke rechten van de mens als individu; nl. het recht op zijn leven en zodoende het recht op zijn eigendom. Ik onderstreep het woord “werkelijk”, want socialisten mogen zo graag schermen met hun “recht” van de mens op b.v. een goede baan, een goede opvoeding, een goede ziekteverzekering, een auto, een huis en ga zo maar door. Deze zg. “rechten” gaan ten koste van anderen en zijn dus helemaal niet onvervreemdbaar. In het kort verklaren wij ons voorstanders van:

  1. Minder overheidsbemoeienis en dus minder ambtenaren
  2. Minder belastingen
  3. Meer individuele vrijheid

Na mijn verblijf van twee maanden in Holland ben ik er zeker van dat we met versterkte moed en energie verder gaan om onze idealen te realiseren. Wij zitten in Australië zo ver weg, en hebben wel eens het gevoel, dat we alléén vechten voor een vrijere markteconomie met al de grote voordelen die daaraan voor de mensen verbonden zijn. Maar nu weet ik, door persoonlijk contact, dat de libertarische beweging sterker begint te worden in Holland, België, Noorwegen, Denemarken, Spanje, Engeland, Amerika, Nieuwe Hebriden, Australië en andere landen. En dat geeft moed, veel moed!!

De mogelijkheden zijn nu open om geregeld internationaal contact te houden en ik zal alles doen, om dat te bevorderen. Uit naam van de libertarische Workers Party en de Progress Party in Australië steek ik een ferme hand uit naar het Libertarisch Centrum in Nederland en zeg:

“Good luck. We are with you!”

Bill Forster, Adelaide, Zuid Australië, Voorzitter Workers Party.