Jim McKeever schrijft in zijn nieuwsbrief nr. 168 (1) een artikel over de verhouding USA – Rusland. Dit is zo interessant, dat wij u hierbij de essenties voorleggen. Het gaat hier om een kwestie van vrijheid of slavernij voor uw toekomst.

Na een oorlog is een overgave vaak plotseling. De mogelijke overgave van de VS (en de rest van de Westerse vrije wereld) is echter een geleidelijke. Daarvoor heeft McKeever veel aanwijzingen, waarvan wij er enkele overnemen:

 1. Het is duidelijk, dat de VS na Vietnam bang is om voor de vrijheid te vechten;
 2. Angola. Niet alleen is Amerika hier uitgestapt, maar heeft zelfs zijn (vroegere?) bondgenoot Zuid-Afrika verraden;
 3. Rhodesië en Zuid-West-Afrika. In beide landen proberen gematigde zwarte leiders samen met blanken tot een acceptabele regering te komen. Amerika (en Engeland en het Westen) doen alles wat mogelijk is om dat te verhinderen; zij doen hun uiterste best beide landen uit te leveren aan de Soviet-Cubaanse guerilla’s;
 4. De VS heeft de macht in de lucht verloren. Door de B1 bommenwerper niet te gaan bouwen is het luchtruim overgeleverd aan de Russen;
 5. De VS verliest de controle over de wereldzeeën. Amerika bouwt steeds minder schepen, terwijl Rusland de machtigste marine uit de geschiedenis gebouwd heeft;
 6. De VS heeft de controle over de “nabije” ruimte opgegeven. Amerika heeft zich geconcentreerd op de “verre” ruimte en exploreert de maan én de planeten. Rusland heeft dichtbij om de aarde draaiende satelieten gewapend met atoombommen, die gebruikt kunnen worden om andere satelieten te vernietigen of tegen doelen op aarde (kort geleden is nog een sateliet aangedreven door atoomenergie in Canada neergevallen).
 7. De VS heeft de neutronenbom opgegeven.
 8. De VS heeft het Panamakanaal opgegeven.
 9. De VS probeert weer goede vrienden te worden met Cuba en Vietnam.
 10. De VS heeft een achterstand in wapentechniek en burgerlijke bescherming.
 11. De SALT II overeenkomst, die Jimmy Carter doorduwt is in werkelijkheid een ontwapening van Amerika.

Het Westen heeft niets anders om zich tegen de met atoombommen bewapende satelieten te verdedigen dan papieren verdragen, waarin staat dat deze wapens illegaal zijn! Moskou realiseert zich erg goed, dat de volgende grote oorlog gewonnen wordt door de partij die de nabije ruimte beheerst. Op dit ogenblik oefenen Soviet-astronauten continu in deze ruimte om de noodzakelijke ervaring op te doen. In Rusland zijn zoveel schuilkelders in steden en huizen gebouwd, dat Rusland een atoomaanval kan overleven. Het Westen heeft op dit gebied praktisch niets (met uizondering van Zwitserland).

Als dit nu allemaal zo is, waarom dan eigenlijk? In zijn artikel haalt McKeever drie verschillende mogelijkheden aan.

 1. Het kan het beleid zijn van de bekende Trilateral Commission. De Trilateral Commission bestaat uit een groep internationale topmensen, die streven naar een socialistische wereldoverheersing (een eenvoudig overzicht kunt u lezen in het boekje “De Kapitalistische Samenzwering”, verkrijgbaar bij het Libertarisch Boekcentrum). Jimmy Carter en zestien leden van zijn regering behoren tot deze groep, die poneert dat er een “nieuwe wereldorde” moet komen. Typisch is, dat ook in onze nederlandse pers deze kreet steeds vaker te horen is. Voor het vestigen van deze nieuwe wereldorde is het noodzakelijk, dat Amerika zijn rol als beschermer van de westerse vrijheden opgeeft, zowel binnen als buiten haar grenzen.
 2. Een tweede theorie is, dat de Russen echt nog atoomraketten in Cuba hebben en die als dreiging tegen Amerika gebruiken. Ten tijde van de Cuba crisis is wel gespeeld dat de raketten werden afgevoerd, maar is dat echt waar? Er moet ergens een dergelijke dreiging zijn want anders zouden er allerlei onverklaarbare dingen niet gebeuren. Waarom geeft de VS het Panamakanaal weg? Waarom weigerde de VS in Vietnam de oorlog te winnen? Waarom die onbegrijpelijke politiek ten aanzien van Rhodesië, Zuid-Afrika, Angola, Mozambique, Taiwan? De dreiging van atoomraketten in Cuba zou een verklaring kunnen zijn.
 3. Dr. Peter Beter, die maandelijks een tape uitgeeft met een gesproken brief, heeft nog een andere verklaring. Hij voert bewijzen aan dat Amerika de eerste veldslag in de ruimte al heeft verloren. Zeker voor ons klinkt dit als wild-west of science fiction. Alleen, de bewijzen komen nogal sterk over. Dit eerste door de Russen genomen ruimtegevecht heeft plaatsgevonden op 17 september 1977. Daardoor kunnen de Russen nu eenvoudig dreigen, dat zij verder zullen gaan.

Dit zijn maar een paar van de mogelijkheden. Welke van deze (of andere) is waar? Belangrijk zou zijn als ook u deze situatie eens overdenkt en nagaat wat dat voor u en de uwen kan betekenen. Mogelijk is het nu nog niet te laat. Maar als onze westerse wereld doorgaat in de apathie, die zij nu hebben, dan zal alles zeker verloren gaan. Maar als u uw vrijheid wilt behouden (dat deel dat wij nog hebben) begin u dan nu de situatie te realiseren. Bestudeer de feiten. Praat er over met uw vrienden en laten we de overheid dwingen om met de waarheid op tafel te komen. Het gaat om de vrijheid van ons en onze kinderen.

1) McKeever’s MISL, P.O.Box 4130, Medford, Oregon 97501, Verenigde Staten.