Bij het schrijven van onze serie over politieke programma’s komen we de volgende moeilijkheid tegen; praktisch alle programma’s die we onder ogen krijgen hebben geen duidelijke filosofische basis die men consequent aanhoudt. Bijna alle programma’s staan vol met compromissen, halfzachte en vage uitspraken.

Een tweede probleem is dat de verkiezingsleuzen soms heel aardig klinken, maar als men dan het programma erbij haalt, dan wordt alles weer ondergraven. Een programma met zeer veel positieve punten lazen we van de CVP (Conservatieve Volks Partij) . Deze wekt op om in de richting van de vrije economie te koersen en te werken volgens het principe van vraag en aanbod. Maar als we dan verder lezen, zien we weer allerlei zaken die ook de CVP door de overheid wil laten regelen, bv.:

  • Elk onderwijs dient gratis te zijn.
  • Samen wet de EEG-partners kunnen we verdelen welke producten we zullen produceren, (Wie bepaalt dat? De vrije markt regelt dat vanzelf.)
  • Steunverlening aan het eigen initiatief.
  • Stimulering van het kleinbedrijf. (Hier geen vrije markt?)
  • Bejaarden en andere groepen hebben recht op vrij wonen.

Jammer is dat goedbedoelde pogingen om tot grotere vrijheid te komen schipbreuk gaan leiden. De oorzaak is het ontbreken van een consequente, goede, duidelijke filosofie. Wij komen steeds meer tot de overtuiging dat alléén het libertarisme deze filosofie kan leveren. Zie ter verduidelijking ook het volgende artikel.