Socialisme werd de afgelopen 30 jaar eigenlijk door iedereen als een moderne maatschappij vorm aangemerkt. Toch waren er uitzonderingen. En die komen er de laatste tijd steeds meer bij. We noemen u deze keer verschillende organisaties van mensen die in het socialisme een obstakel zien voor de vrijheid, creativiteit en zelfverantwoording die zij nastreven. Weet u er nog meer ?

De Stichting Libertarisch Centrum. De stichting heeft ten doel: het ontwikkelen en verspreiden van politieke filosofie voor een samenleving met een zo groot mogelijke vrijheid van het individu. De stichting streeft dit doel na door: het oprichten, organiseren, onderhouden, leiden én/of besturen van : bibliotheken, lezingen, cursussen, scholen, congressen, wetenschappelijk onderzoek, het uitgeven of verspreiden van geschriften en bandopnamen.

De Kritische Nederlandse Ondernemers zijn een groep ondernemers, die zich teweer willen stellen tegen de vakbonden en ontevreden zijn met wat de gevestigde werkgeversorganisaties doen. Als harde punten in hun eisenpakket staan vermeld: – geen verplichte werkgeversbijdrage voor de vakbeweging, – geen verplichte minimum jeugdlonen, – geen vakbondswerk in het ondernemingsbestuur. Ze roepen op tot behoud van de vrije ondernemingsgewijze productie en tot de strijd tegen de totalitaire staat.

De Liberale Radio/Televisie Omroep Nederland wil streven naar “een omroep, die ook eens een ander geluid wil laten horen in een door machtsmonopolies vervuilde ether. Een vrije omroep voor vrije mensen. Liberaal, dwars door alle politieke geledingen heen.” Hoewel velen in de LRTO uit VVD kringen komen, heeft de VVD reeds, bang als steeds wanneer spreken over vrijheid in daden omgezet dreigt te worden, tot een passieve houding besloten.

De Algemene Vereniging van Leerkrachten is een politiek onafhankelijke organisatie , die naar uit haar orgaan blijkt, opkom; tegen de greep die de overheid op het onderwijs heeft en nog wil vergroten tegen de verpolitisering van het onderwijs.

De aansluiting van de Nederlandse Vereniging van Journalisten bij het NVV heeft eindelijk tot gevolg gehad waar vele reeds lang op wachtten. Eindelijk is de gewetens- nood bij een aantal journalisten toch zo hoog gestegen, dal men is uitgetreden en een eigen organisatie heeft gevormd.