De 16e jaarlijkse ISIL wereldconventie werd dit jaar gehouden in Rome, met als thema: THE END OF THE NATION STATE.

Rome is een bijzonder goede keus, naar mijn mening. De gebouwen en ruïnes uit de oudheid en de renaissance zijn zeer indrukwekkend. Bovendien is Rome in oktober warm en zonnig.

ZONDAG 28 SEPTEMBER

Direct na aankomst op de luchthaven wachtte mij een onaangename verassing: ik werd geconfronteerd met de alomtegenwoordige Italiaanse staat. Er stond een rij van vele honderden mensen te wachten om voorbij een groep gewapende ambtenaren te komen; bovendien werd de ene helft gedwongen de rook van de andere helft in te ademen. Even hoopte ik nog dat het niet zou gelden voor burgers van E.U.-lidstaten, maar deze hoop werd onmiddellijk de grond in geboord. (Vrij verkeer van mensen, goederen en kapitaal, U kent deze reclameslogan van de Europese Unie ongetwijfeld; helaas is de praktijk anders. Welk een schril contrast met de reclamebeloftes die door particuliere organisaties worden gedaan: wellicht een idee voor de Reclame Code Commissie om aan deze misstand een einde te maken?) Ik vraag me af welke staat erger is: de republiek Italië of de mafia. Ook hier bleek dat vindingrijke mensen zich vaak enigszins aan de dwangbuis van de staat kunnen onttrekken: ik klopte aan bij een medisch hulpkantoor en vertelde dat ik niet tegen de rook kon, en daarom niet in de rij kon wachten. Aanvankelijk werd hier niets mee gedaan, maar nadat ik beleefd doch met klem bleef aandringen op een oplossing, mocht ik door een voor diplomaten gereserveerde douanepost heen, waar uiteraard geen rij was. In plaats daarvan staat er constant een douanier op post, zodat diplomaten zelfs niet heel even moeten wachten tot een douanier klaar is met een onderdaan zonder bijzondere status. Men had dat gemakkelijk anders kunnen organiseren, de dounanebalies waren naast elkaar gelegen.

De conventie werd gehouden in hotel Assiunzione, waar Mussolini in juli 1943 gearresteerd werd op last van koning Victor Emanuel II, die hem zijn ontslag had gegeven nadat hij in de Grote Fascistische Raad was overstemd. Een bijzonder gebouw, met een zeer religieuze uitstraling, hetgeen ondermeer bleek uit twee schilderijen van St. Petrus en St. Paulus, waar het spreekgestoelte tussenin stond. Dit was vooral grappig toen Bob Bidinotto, Director van IOS (Intitute for Objectivist Studies), van leer trok tegen religie en tegen het Vaticaan in het bijzonder.

Het hotel had een mooie grote tuin, waar die avond het Opening Banket plaatsvond, verlicht door brandende toortsen, hetgeen een bijzondere sfeer gaf. Ook de route naar de plaats van het banket was aangegeven door toortsen. Het banket gaf gelegenheid oude bekenden te begroeten en nieuwe conventiegangers te ontmoeten, of oude conventiegangers te leren kennen die tijdens eerdere conferenties niet aan bod waren gekomen. De avond werd afgesloten met een live-band, wat velen er toe bracht op het gras te dansen.

MAANDAG 29 SEPTEMBER

De conventie werd geopend door de organisatoren, een groep van 8 mensen, die zichzelf voorstelden aan de conventiegangers. De oudste organisator was 28, de meesten waren studenten. Hierna begonnen de lezingen:

Walter Block, econoom verbonden aan de Universiteit van Arkansas, Adjunct Scholar bij Fraser Institute, Cato Institute en Mises Institute: Free Market Environmentalism. Walter Block, vooral bekend van zijn controversiële boek ‘Defending the Undefendable’, legde uit dat de vrije markt de beste oplossing is voor milieu-problemen (voor zover deze bestaan, wat vooral in het geval van de broeikastheorie nog maar zeer de vraag is) en hoe vrije-markt-oplossingen er concreet uit zien. Kort gezegd komt het hierop neer: Als iemand het milieu vervuilt, schendt hij het eigendomsrecht van een ander op zijn lichaam of eigendom en moet hij schadevergoeding betalen. Dit systeem heeft een groot aantal voordelen: het slachtoffer wordt schadeloos gesteld, iets wat in de huidige samenleving vaak niet gebeurt omdat de vervuiler immers een vergunning van de overheid heeft om te vervuilen. Er zal geen vervuiling meer plaatsvinden voor productie waarbij de consumenten niet bereid zijn de schade te betalen aan de slachtoffers (indirect, via de hogere prijs die de producent rekent), omdat de producent dan immers verlies zou maken. Of een bepaalde vervuiling plaatsvindt, hangt niet af van een (corrupte) politieke beslissing, maar hangt af van de vraag of de baten van de mensen die profiteren van de vervuiling (de consumenten) opwegen tegen de kosten van de schade aan de slachtoffers (die moeten worden betaald door de consumenten). De producenten hebben een financiële prikkel om te investeren in milieu-vriendelijkere productieprocessen, omdat ze dan minder schadevergoeding hoeven te betalen. Door de concurrentie zullen de prijzen dalen, zodat achterblijvers verlies zullen maken en uiteindelijk hun poorten moeten sluiten.

Angelo Petroni, professor in de epistemologie aan de Universiteit van Bologna: Nozick’s Impact on the Theory of Rights.

Rigoberto Stewart, President van het Instituut voor Vrijheid en Beleidsanalyse van Costa Rica, mede-oprichter van Movimiento Libertario, de Libertarische Partij van Costa Rica: The Real Limón Project. Dit is een project om van Limón, een voornamelijk Engelstalige provincie die de Caribische kust van Costa Rica omvat, een vrije-markt zone te maken.

Randy Barnett, professor aan de rechtenfaculteit van Boston University: Constitutional Constraints on Power. Reciprocity, Checks and Balances and Secession.

’s Middags volgde een tour door Rome, met een bezoek aan onder meer Vaticaanstad en de Sint Pieter kathedraal, het Forum Romanum met meer dan tweeduizend jaar oude ruïnes uit de tijd van het Romeinse Rijk en het Colosseum, een stadion waar gladiatoren met elkaar vochten en mensen voor de leeuwen werden gegooid ter vermaak van het volk.

Het verkeer in Rome is een schouwspel op zich: het is fascinerend om te zien hoe mensen werkelijk alle verkeersregels aan hun laars lappen, en slechts twee principes volgen:

1. Ik wil zo snel mogelijk van A naar B.

2. Ik wil zonder brokken aankomen (wat ook bijna altijd lukt, tot wanhoop en woede van regelzieke ambtenaren).

Italianen zijn anarchisten van de daad. Ik mag dat wel. Misschien is dit wel een land om me te vestigen.

DINSDAG 30 SEPTEMBER: SECESSION AND PRIVATE CITIES

Randy Barnett: The Private Provision of Police and Courts. Een uitstekende uitleg hoe een samenleving zonder staat kan functioneren met concurrerende particuliere organisaties die de functie van de politie en de rechterlijke macht vervullen.

Roderick Long, docent filosofie aan de Universiteit van North Carolinan: Building a Free Nation from the Ground up. Ontvouwing van een plan om een libertarische samenleving te stichten op een statenloos grondgebied.

Boudewijn Bouckaert, hoogleraar rechtseconomie aan de Universiteit van Gent, voorzitter van het Von Mises Instituut: Local Territorial Clubs: an Alternative to the Nation State? Hij haakte hiermee in op het thema van de conventie: The End of the Nation State.

Bertrand Lemennicier, econoom verbonden aan de Universiteit van Parijs ASSAS, Director van IHS (Institute for Humane Studies) Europe: The Privatization of National Defense.

Na de lunch volgden ‘Country Reports’ waarbij ISIL-vertegenwoordigers verslag deden van de ontwikkelingen in hun land, zowel van de lokale libertarische beweging als van de algemene situatie.

Giulio Savelli, journalist en lid van het Italiaanse parlement voor Polo della Libertà: The Italian Case: The Northern League. Hij vertelde over Lega Norte, een politieke partij die het noorden van Italie los wil maken van het zuiden.

Walter Block: Defending the Undefendable. Naar aanleiding van zijn gelijknamige boek verdedigt Block allerlei mensen die vervolgd en veracht worden, zoals drugdealers, prostituées, pooiers, huisjesmelkers, zwarte handelaren en woekeraars, omdat ze volstrekt rechtmatige, vreedzame en nuttige activiteiten ontplooien, en noemt ze zelfs helden, juist omdat ze ondanks vervolging en verachting hun activiteiten voortzetten. Het boek is een aanrader.

WOENSDAG 1 OKTOBER: LIBERTARIAN PHILOSOPHY TODAY

David Friedman, econoom verbonden aan de University of Chicago, zoon van Milton Friedman, vertelde over de telefoon hoe Internet de macht en invloed van de overheid terug zal dringen. De overheid heeft absoluut geen grip op Internet, Internetgebruikers kunnen hun informatie coderen, en als een steeds groter deel van de economie en het betalingsverkeer via Internet loopt, tast de fiscus steeds meer in het duister over de hoogte van iemands inkomen en uitgaven. Naarmate de buit van de fiscus krimpt zal de overheid macht verliezen.

Bob Bidinotto, columnist, redacteur en journalist, Director van IOS (Institute for Objectivist Studies) in New York: Building Bridges between Libertarians and Objectivists. Het objectivisme is een filosofie die ervan uitgaat dat er slecht één werkelijkheid is, dat wij die werkelijkheid kunnen leren kennen, dat de overleving van de mens afhankelijk is van zijn rationaliteit, dat ieder mens een doel op zich is, dat egoisme goed en altruïsme slecht is, en dat mensen geen geweld mogen initiëren (agressie mogen plegen). Op dit laatste punt zijn libertariërs en objectivisten het met elkaar eens. De politieke poot van de objectivistische filosofie wijkt niet wezenlijk af van het libertarisme. Er zijn echter verregaande meningsverschillen tussen objectivisten en libertariërs. Objectivisten verwijten libertariërs vaak dat zij de filosofische basis van hun politieke ideologie, het objectivisme, verloochenen, wat in hun ogen het verspreiden van het non-agressie principe niet alleen zinloos, maar zelfs schadelijk maakt. Objectivisten vinden m.a.w. dat je pas een huis mag bouwen als je eerst de fundering hebt gelegd. Libertariërs daarentegen vinden deze beschuldiging onterecht, en vinden objectivisten daarom vreemd. Bob Bidinotto probeerde in zijn lezing bij te dragen aan een verbetering van deze relatie, door te wijzen op de overeenkomsten en gezamenlijke belangen, maar ook door te hameren op het belang van een filosofische basis.

Raimondo Cubeddu, politiek filosoof verbonden aan de Universiteit van Pisa: Democracy, Classical Liberalism, Libertarianism; The Fate of Individual Freedom in the Globalization Era.

Roberta Modugno: Murray Rothbard’s Libertarianism.

Murray Rothbard is de grondlegger van het libertarisme, hij is de eerste die het non-agressieprincipe, zoals geformuleerd en filosofisch onderbouwd door Ayn Rand, uit heeft gewerkt tot een coherente politieke filosofie.

Jim Turney, voormalig landelijk voorzitter van de Libertarian Party, USA: How the Internet Can Help our Ideas Triumph.

Stephen Browne, antropoloog, docent Engels in Warschau, Sofia en Belgrado: Tyranny up close – a yankee’s travels in Bulgaria and Yugoslavia.

Alain Laurent: Ayn Rand: From Individualism to Objectivism.

DONDERDAG 2 OKTOBER: EURO AND FREE BANKING

Pascal Salin, econoom verbonden aan de Universiteit van Parijs Dauphine: A Libertarian Criticism of the Euro.

Antonio Martino, professor in Political Economy aan de Universiteit van Rome-LUISS, voormalig voorzitter van de Mont Pelerin Society, mede-oprichter en schrijver van het partijprogramma van Forza Italia, lid van het Italiaanse parlement, minister van Buitenlandse Zaken in de regering van Berlusconi: Euro: An Insider’s View.

Enrico Colombatto, econoom verbonden aan de Universiteit van Turijn, Director van ICER (International Centre for Economic Research): Free Markets, Rule of Law and Policy Making.

Nathalie Janson, hoogleraar monetaire en financiële theorie aan Business School ESC, Lyon: Free Banking and the European Monetary Union.

Lorenzo Infantino, professor in de sociologie aan de Universiteit van Rome-LUISS, columnist bij Italië’s invloedrijkste financieel dagblad, Il Sole 24 Ore: De Mandeville and the Scottish Moralists

Dave Walter: Cognitive Dissonance

Tot slot vertelde Glenn Cripe, Y2K-specialist bij IBM, over het Y2K probleem: De meeste computers zijn niet voorbereid op de komst van het jaar 2000, en er zijn niet genoeg mensen om dit probleem op tijd op te lossen. Dit heeft voor- en nadelen: Het nadeel is dat banken en andere bedrijven misschien tijdelijk moeten sluiten of dat hun service of productie hieronder gaat lijden, wat een economische depressie, faillissementen en massa-ontslagen kan beteken; het voordeel is dat de belastingdienst, de Economische Controle Dienst, en andere onderdrukkende overheidsorganisaties waarschijnlijk ook hun taken niet goed kunnen verrichten.

De afsluiting van deze wereldconventie (in meer dan één betekenis) werd gevormd door een galadiner, gehouden in een zeer chique restaurant. De meesten droegen dan ook avondkleding. Ook hier werd de avond afgesloten met dansen op de muziek van een orkest, ditmaal echter op een parketvloer.

VRIJDAG 3 OKTOBER

Na afloop van de wereldconventie wordt er voor geïnteresseerden een bustour door de omgeving van Napels georganiseerd. Op deze eerste dag wordt Napels bezichtigd, dat een verassend mooie stad blijkt te zijn.

ZATERDAG 4 OKTOBER

Een tocht, deels per bus over een bijzonder smal bergweggetje, deels per boot, langs de adembenemende rotsachtige kust van Amalfi, ten zuiden van Napels, met een bezoek aan druipsteengrotten en aan het schilderachtige vissersdorpje Amalfi.

ZONDAG 5 OKTOBER

Bezoek aan het rotsachtige eiland Capri, met ruïnes uit de Romeinse tijd en een overmaat aan natuurschoon, waaronder de Blauwe Grot.

MAANDAG 6 OKTOBER

Bezoek aan Pompeii, ruïnestad aan de voet van de vulkaan Vesuvius. In 79 n.C. werd de stad na een uitbarsting van de Vesuvius door een regen van as en vulkanische slakken onder een 5-8 m dikke laag bedolven. Van de ca. 20.000 inwoners kwamen er ca. 2000 om. In 1748 begonnen de opgravingen, die tot op de dag van vandaag voortduren. Daar de stad plotseling is verlaten en niet langzaam is vervallen, geven de resten een uitstekende indruk van een welvarende Romeinse stad.

Tot slot: Ik kan U natuurlijk overstelpen met superlatieven om U te overtuigen om voortaan ook de wereldconventies van ISIL te bezoeken, maar het beste argument dat ik U kan geven is het volgende: ik heb na mijn eerste ISIL-conventie in Estland in 1993 besloten dat ik voortaan alle ISIL-conventies wilde bijwonen, omdat het leuker is dan vakantie (de tour na afloop is trouwens ook altijd leuker dan een gewone vakantie, vanwege het aangename gezelschap van libertariërs). Ik heb mij, ondanks dat ik destijds een arme student was, daar redelijk aan gehouden: zo woonde ik in 1994 de ISIL-conventie in Mérida, Mexico bij; in 1995 de conventie in Athene; in 1996 heb ik de conventie in Whistler, BC, Canada gemist, iets waar ik tot op de dag van vandaag spijt van heb, maar enigszins heb goedgemaakt door de Libertarian Party Presidential Nominating Convention in Washington, alwaar de door mij zeer bewonderde Harry Browne tot presidentskandidaat van de LP werd uitverkoren, bij te wonen; evenals het Summer Seminar van IOS (Institute for Objectivist Studies) in Charlottesville, Virginia, USA. Het was, om met een Engelse uitdrukking te spreken, Money Well Spent! Ik kan het U dan ook van harte aanbevelen. Hier volgen de locaties van de volgende ISIL-wereldconventies:

  • Berlijn
  • Costa Rica
  • New York

In de Vrijbrief kunt U hier meer over lezen.

See You in Berlin!