Ayn Rand hield op zondag 16 april een toespraak in Boston in de Ford Hall Forum. Vanaf 9 uur ’s ochtends stond men al in de rij om de lezing van 8 uur ’s avonds te horen. Om 5 uur stonden er al zo’n 500 mensen te wachten! Hieronder mensen van de West Coast, Barbados. Tijdens het wachten een nieuwe kreet gehoord; ” objectivitus “. Dat is de ziekte die sommige students of objectivism bevangt. Hier moet ik meteen bijschrijven dat Ayn Rans zo up to date en scherp reageerde op huidige maatschappelijke zaken, dat ik inderdaad begin te denken dat deze precieuze filosofische manier van denken de enige juiste manier is, Dus geen water in de wijn meer!

A.R. ging stuk voor stuk in op de lezingen die ze sinds 1961 voor Ford Hall Forum had gehouden. Ze haalde de belangrijkste zinnen aan en verge leek die met de huidige situatie.Tot slot kwam de conclusie:

  1. Aan de basis van alles ligt de filosofie, (om mystiek, collectivisme en statisme te bestrijden).
  2. “I told you”. Allerlei dingen die nu aan het gebeuren zijn, zijn door Ayn Rand veel vroeger reeds aangekondigd. Ze moesten komen.
  3. Door mijn boeken en acties zijn er veranderingen gekomen. Veel huidige situaties komen overeen met wat ik daarvoor beschreven had.
  4. Het is nu aan u om te handelen en gebruik te maken van deze kennis.

De lezing zelf zal later gepubliceerd worden. Het was te moeilijk om alles op te schrijven, en opnemen met bandrecorder mocht niet. Toch hierbij enkele hoofdpunten:

De avant-garde van vroeger zoals Zen, Bhoedisme wordt niet eens meer actief bedreven, alleen nog maar routinematig. Failliete cultuur.

Het onrecht t.o.v. de zakenman:

Iedere dictator heeft een minderheidsgroep nodig als zondebok. Kijk vooral naar degenen die van de vervolging profiteren. De zakenmensen zelf weten niet eens hoe ze hierop moeten reageren. Ze reageren tegen symptomen, maar beseffen niet dat ze eerst de kern moeten leren begrijpen om de oorzaak weg te nemen.

Onze lieve mijnheer Carter probeert niemand te kwetsen maar hij praat tegen zakenmensen zoals hij niet durft tegen Rusland. Wat in Atlas Shrugged staat beschreven, gebeurt nu.

Over “Culturele waarde devaluatie”:

In Filosofie: Als de mens elders steun zoekt, houdt hij op met filosofisch te denken, in Literatuur: Alles kan zo lang het maar onintelligent is of onbelangrijk, in Politiek: Daar is president Carter. Wat is daarover te denken?

De overgebleven linksen klagen dat studenten nu werken voor hun baan. Jammer dat hun professoren dat niet doen.

Kapitalisme blijft het enige systeem dat overeenstemt met de menselijke geest. En toch is de morele basis van het kapitalisme nog volkomen onduidelijk voor de meeste mensen.

De hippies hebben precies gedaan wat hen verteld is: Je moet van iedereen houden, en alles met iedereen delen.

Ecologen krijgen nu alleen nog maar tegenstand van de vakbonden. Hiervoor moeten we de vakbonden bewonderen. De mens moet constant de omgeving aan zichzelf aanpassen. Doet hij dat niet, dan belanden we in een onderworpenheid aan de natuur.

Er is een groeiende trend tegen bureaucratie. We kunnen daar resultaat mee behalen als het een trend wordt vóór iets: Kapitalisme.

Vragen

Dit waren wat krenten uit het verhaal die ik zo goed mogelijk heb trachten weer te geven. Hierna konden vragen gesteld worden.

V. Kunnen zakenmensen handelen met regeringen die hun middelen op immorele wijze verkrijgen?

A. Zakenmensen kunnen geen morele verantwoordelijkheid aanvaarden over zaken die zij niet kunnen beïnvloeden. Maar het is immoreel om zaken te doen met de USSR.

V. Wat is de invloed van Objectivisme op de Psychologie?

A. De meeste psychologen schijnen niet te weten dat het verstand bestaat. Er zijn maar zeer weinig psychologen die nadenken.

V. Wat denkt U over de Russische dreiging?

A. Alles is zo inefficiënt in Rusland dat de dreiging kleiner zou kunnen zijn dan we denken. Toch kan de vernietigingsmacht groter zijn dan de productiemacht. Daarom beperk alles behalve onze defensie. Carter is schandelijk in deze zaken.

V. Wat vindt U van de mogelijkheden voor vrede in het Midden Oosten?

A. Niemand heeft daar wat over te zeggen. Carter is de enige die daarin consequent is: foutief!

Toen stelde iemand de vraag: Veel professoren in filosofie zeggen dat A. Rand haar stellingen niet beargumenteert.

Deze vraag wilde ze (m.i. terecht) niet beantwoorden. Ze zei wel dat iemand die een belediging van anderen in het openbaar herhaalt, zich schuldig maakt aan diezelfde belediging doordat hij niet eerst checkt of het, wel waar is.

Rassenquota’s zijn altijd en overal vuile zaken. Dit i.v.m. de “Bakke-zaak”. Dit is een blanke jongen die betere cijfers had dan sommige negers, maar die niet op de universiteit werd toegelaten omdat er domweg een bepaald aantal negers eerst geplaatst moest worden.

De Panama Kanaal Verdragen zijn een schande. Het Kanaal is legaal gebouwd. Panama heeft alles wat het geworden is te danken aan de U.S.

A. Rand is anti-feminist. Deze willen onafhankelijkheid met behulp van de regering met een geweer.

De enige manier om te vechten is het vinden van principes. Alleen dan werk je in het groot, al het ander is detaillistisch.

Of we krijgen Kapitalisme, of ik moet hopen dat enkele van mijn boeken door de donkere eeuwen heen komen.

V. Waaraan werkt u nu?

A. Dat hoort u nog wel of u kunt het het volgend jaar in de krant lezen.

Ik kreeg de indruk dat er iets op stapel stond. Hiernaar zullen velen met zeer veel belangstelling uitkijken.