Op veelvuldig verzoek beginnen wij met het eerste gedeelte af te drukken van de redevoering van John Galt. Deze is overgenomen uit Atlas Shrugged van Ayn Rand en beschrijft in feite de huidige situatie in onze wereld. Aangezien het een lange toespraak is zullen wij verschillende Vrijbrieven nodig hebben om alles af te drukken.

Toespraak van John Galt: Atlas Shrugged

Gedurende twaalf jaren vraagt U zich af: Wie is John Galt? Nu spreekt John Galt. Ik ben de man die zijn leven lief heeft. Ik ben de man die zijn liefde en waardes niet opoffert. Ik ben de man die u beroofd heeft van slachtoffers en daarom uw wereld heeft vernietigd, en als u wilt weten waarom u zult omkomen – u die vreest – ik ben de man die het u nu zal vertellen.

U hebt horen zeggen dat dit de eeuw is van morele crisis. U hebt het zelf gezegd, half met angst, half met hoop dat de woorden niets zouden betekenen. U hebt geschreeuwd dat de zonden van de mensen de wereld aan het vernietigen zijn en u hebt de menselijke natuur vervloekt omdat zij niet genegen was de deugden die u vroeg in praktijk te brengen.

Aangezien deugden voor u bestaan uit opofferingen, hebt u meer offers gevraagd voor ieder opeenvolgend onheil. In de naam van terugkeer naar moraliteit hebt u deze kwaden als offer ondergaan waarvan u dacht dat zij de oorzaak waren van uw toestand.

U hebt rechtvaardigheid opgeofferd aan medelijden. U hebt onafhankelijkheid op- geofferd aan eendracht. U hebt rede opgeofferd aan geloof. U hebt voorspoed opgeofferd aan behoefte. U hebt uw gevoel van eigenwaarde opgeofferd aan zelfverloochening. U hebt geluk opgeofferd aan plicht. U hebt alles vernietigd wat u dacht dat kwaad was en alles bereikt wat u dacht dat goed was.

Waarom huivert u dan van het aanzicht van de wereld rondom u?

Deze wereld is niet het product van uw zonden, ze is het product en het beeld van uw deugden. Ze is uw zedelijk ideaal, in werkelijkheid gebracht tot zijn volle en definitieve perfectie. U hebt ervoor gevochten, u hebt ervan gedroomd, u hebt het gewenst, en ik – ik ben de man die uw wens heeft vervuld.

Uw ideaal had een onverzoenlijke vijand, waarvoor uw moraliteitscode was bestemd om hem te vernietigen. Ik heb die vijand weggehaald. Ik heb hem voor u uit de weg geruimd en buiten uw bereik gebracht. Ik heb de bron verwijderd van al die opofferingen die u één voor één aan het brengen was. Ik heb uw strijd beëindigd. Ik heb uw motor gestopt. Ik heb uw wereld het menselijk verstand ontnomen.

Vervolg

2 REACTIES

  1. Kunnen jullie mij misschien helpen aan de complete Nederlandse vertalingen van de toespraak van John Galt?
    Deel 1 is op jullie site te vinden maar de overige delen lijken niet meer online te staan.

    Mijn complimenten voor jullie site 🙂

Comments are closed.