Ga naar deel 1

Mensen leven niet door het verstand zegt u? Ik heb degenen die dat wel doen afgezonderd. De geest (verstand) is impotent, zegt u? Ik heb degenen die dat niet zeggen afgezonderd.

Er bestaan waarden hoger dan het verstand, zegt u ? Ik heb degenen voor wie dat niet geld afgezonderd. Terwijl u naar de offeraltaren de mensen sleepte van rechtvaardigheid, onafhankelijkheid, rede, rijkdom, zelfwaardering, versloeg ik u, ik bereikte ze eerder. Ik vertelde hen de aard van het spel dat u speelde en de aard van uw morele regels (voorschriften), zij waren zelf te onschuldig en te mild om ze te begrijpen. Ik toonde ze de weg om te leven volgens een andere moraal dan die van mij. Ze verkozen die van mij om te volgen. Al de mensen die verdwenen zijn, de mensen die u haatte, en toch was u bang om ze te verliezen, ik ben het die ze van u heeft weggehaald. Probeer ons niet te vinden. We hebben verkozen niet gevonden te worden. Schreeuw niet dat het onze plicht is jullie te dienen, wij kennen zulke plicht niet. Schreeuw niet dat u ons nodig hebt. Wij beschouwen “nodig hebben” niet als een recht waar u aanspraak op kunt maken. Schreeuw niet dat wij uw eigendom zijn. Dat zijn wij niet. Vraag ons niet om terug te keren. Wij staken, wij, de mensen van het verstand. Wij staken tegen zelfopoffering. Wij staken omdat wij tegen onverdiende beloningen zijn en onbeloonde plichten. Wij staken tegen het dogma dat het nastreven naar geluk zonde is. Wij staken tegen de doctrine dat “leven” misdadig is. Er is een verschil tussen onze staking en die u sinds eeuwen beoefend hebt: onze staking bestaat niet uit dingen vragen, maar om dingen in te willigen. Wij zijn slecht naar uw morele maatstaven. Wij hebben besloten u niet langer pijn te doen.

Wij zijn onbruikbaar voor uw economie. Wij hebben besloten u niet langer te exploiteren. Wij zijn gevaarlijk en moeten in de boeien geslagen worden volgens uw politiek. Wij hebben besloten u niet langer meer in gevaar te brengen, ook zullen wij de boeien niet langer meer dragen.

Wij zijn slechts een illusie volgens uw filosofie. Wij hebben besloten u niet langer te verblinden en zullen u vrij laten om de werkelijkheid onder ogen te zien – de werkelijkheid die u wenste, de wereld zoals u ze nu ziet, een wereld zonder verstand.

Vervolg