Ga naar deel 1

Wij hebben alles wat van ons gevraagd werd ingewilligd, wij zijn altijd de “gevers” geweest, maar dat hebben we nu pas begrepen. Wij hebben geen eisen aan te bieden, geen voorwaarden om over te onderhandelen, geen compromis te sluiten. U hebt ons niets te bieden. Wij hebben u niet nodig.

Roept u nu: “Nee, dit is niet wat wij wilden?” Een geruïneerde wereld zonder verstand was niet uw doel? U wilde niet dat wij u verlieten? U met een moreel van Kannibalen, ik weet dat u altijd geweten heeft wat u hebben wilde. Maar het spel is uit, omdat wij het nu ook weten. Gedurende eeuwen van plagen en onheilen, aangericht door Uw morele voorschriften, hebt u geroepen dat uw code was gebroken, dat de plagen de straf waren voor het breken van die code. Dat de mensen te zwak en te zelfzuchtig waren om al het bloed te vergieten wat vereist werd. U vervloekte de mensen, u vervloekte het bestaan, u vervloekte deze aarde, maar u hebt nooit gedurfd om uw gedragscode in twijfel te trekken. Uw slachtoffers aanvaardden de schuld en worstelden verder met uw vervloekingen als beloning voor hun martelaarschap. Terwijl u door bleef roepen dat uw code nobel was, maar dat de menselijke natuur niet goed genoeg was om ze in praktijk te brengen. En niemand stond op om de vraag te stellen: “Goed? – Naar welke maatstaf?” U wilde de identiteit van John Galt kennen? Ik ben de man die deze vraag gesteld heeft. Ja, dit is een eeuw van morele crisis. Ja, u wordt gestraft voor uw zonden.

Maar het is niet de mens die nu terecht staat en het is niet de menselijke.natuur die de schuld krijgt. Het is uw morele code waarmee het uit is, nu. Uw morele code heeft zijn climax bereikt, de doodlopende weg op het einde van de rit.

En als u nu verder wilt blijven leven, dan is wat u nu nodig hebt niet de terugkeer naar moraliteit – u, die er nooit een gehad heeft – maar de ontdekking ervan. U hebt niet geluisterd naar het begrip moraliteit, maar wel naar het mystieke of het sociale. Men heeft u onderwezen dat moraliteit een gedragscode is, u opgelegd door een gril, de gril van een bovennatuurlijke kracht, of de gril van een maatschappij, om het doel van God te dienen of Uw buurmans welzijn . Om een autoriteit (persoon) aan de overkant van het graf te behagen of anders van degene die naast u woont – maar niet om uw eigen leven of genoegens te dienen. Uw eigen genoegen, zo is u geleerd, is gebaseerd op immoraliteit. Uw belangen zouden best gediend zijn door kwaad, en iedere morele code moet ontworpen worden niet voor u, maar tegen u, niet om uw leven te bevorderen, maar om het te vernietigen.

Gedurende eeuwen werd de moraliteitsstrijd uitgevochten tussen diegenen die beweerden dat uw leven aan God behoort en diegene die beweerden dat het behoort aan uw naasten – tussen degenen die preekten dat het goed is u zelf op te offeren voor de zaak van de geesten in de hemel de degenen die preekten dat het goed was om u zelf op te offeren voor de zaak van de onbekwamen op aarde.

Maar niemand kwam om te zeggen dat uw leven aan u zelf toebehoort en dat het goed is om te leven.

Vervolg