De vrijbrief van januari begint met de woorden: “De overheid”. Dit is er een typisch voorbeeld van hoe veel libertariërs voortgaan met het stimuleren van de slavernij.

Vrijwel elk collectivistisch begrip heeft een verborgen tegengestelde. Het accepteren daarvan geeft aanleiding tot gevoelens van machteloosheid. De verborgen tegenstelling van het begrip overheid is “onderheid”!

In het geval dat we een bende van sjacheraars, dieven, rovers, moordenaars en dergelijke de “overheid” noemen, benoemt men zichzelf onbewust tot de “onderheid”; een slaaf van deze schurken. Dat er op deze manier wordt gedacht, is een gevolg van een omgeving die bijdraagt tot een enorme drang naar minderwaardigheid of zelfvernietiging, die mensen machteloos maakt. Dit is één van de voornaamste redenen waarom libertariërs er triest genoeg niet in zijn geslaagd vrijheid in de wereld te brengen.

Om de krachten te begrijpen die uitgaan van zo’n verborgen concept is een blik op de boeren in India illustratief. In veel dorpen leven de boeren onbewust en ongecontroleerd met beelden die van generatie op generatie zijn doorgegeven:

“Armoede is onvermijdelijk”

“Niets kan veranderen”

“Het kastesysteem blijft altijd”

“Koeien zijn heilig”

“Lijden is een deugd”

“Alles is schaars”

Het denken van deze boeren is doortrokken met dergelijke beelden en concepten. Hun gedrag is grotendeels gebaseerd op deze inzichten. Zij zijn zich hier niet van bewust. Het gevolg is dat zij slaaf blijven van hun eigen inzichten.

Zo kent ook onze samenleving een groot aantal van dit soort beelden die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Vrijwel alle libertariërs accepteren deze beelden zonder vragen te stellen. Het gevolg hiervan is dat vrijwel alle libertarische pogingen om vrijheid te bewerkstelligen evenveel succes hebben gehad als de Amerikaanse Indianen hadden bij hun pogingen de blanken te verjagen door het opvoeren van regendansen.

Als de redactie van de Vrijbrief werkelijk een bijdrage wil leveren aan het verbreiden van de vrijheid, adviseer ik hen het volgende:

  1. Het maken van een lijst met begrippen en beelden uit de gecentraliseerde samenleving
  2. Bij elk item de verborgen tegenovergestelde inzichten zoeken
  3. Na te gaan in hoeverre dit verborgen beeld gevolgen heeft voor het denken, de onderlinge contacten en de activiteiten
  4. De inzichten uit de collectivistische overlevering te plaatsen in de categorie: “absurditeiten”
  5. Het negatieve beeld van henzelf te verwisselen voor een van kracht “Ik ben de “onderheid” wordt vervangen door “Ik ben de baas in mijn eigen wereld, ik maak zelf de wetten en regels die mijn leven bepalen. Niemand heeft de macht zijn regels aan mij op te dringen.”
  6. Ondertussen zullen vele negatieve begrippen aan de oppervlakte komen die afbreuk doen aan het zelfbewustzijn. Schrijf ze op, formuleer het tegenovergestelde, schrijf dit ook op en leef er naar.

Waarschuwing:

Voor velen, waaronder libertariërs, kan het genoemde proces te pijnlijk zijn om te overwegen. Het eist een grote hoeveelheid moed en doorzettingsvermogen om de negatieve aspecten van het eigen denken te onderkennen. De Indische boeren zijn er al eeuwen niet toe in staat geweest. De libertarische “boeren” zijn er ook al eeuwenlang niet in geslaagd. De resultaten zijn alom te zien.

De redaktie van de Vrijbrief moet de keuze maken of de vrijheid te stimuleren ofwel doorgaan met het verbreiden van de slavernij. Ik verzoek in het laatste geval de naam van het maandblad te wijzigen in “Slaaf-Brief”.