Verbluffend herstel in Argentijnse economie door liberalisatie

Een interessant artikel in FEM van 1977/23 dat stelt:”Onder het nieuwe regime groeit het graan sneller” zo stelt men in ArgentiniĆ«. Een fabeltje. Waar is overigens wel dat de graanoogst 45% groter is uitgevallen dan die de laatste tien jaar gemiddeld geweest is. Feit is ook, dat de economie, handels- en betalingsbalans van dit Zuid-Amerikaanse land in de anderhalf jaar, dat de nieuwe regering aan het bewind is, een opzienbarende keer ten goede hebben genomen. Een opmerkelijke economische vooruitgang, groter dan in de voorgaande 30 jaar van overtrokken staatsbemoeienis met de bedrijvigheid, een beleid dat door de nieuwe regering drastisch is gewijzigd in de richting van privatisering van ondernemingen, die zich onder staatscuratele bevonden, aanmoediging van het particuliere bedrijfsleven van investeringen, productie en export, en afbouw van de vliegende looninflatie. Waarom schrijven onze nieuwsbladen hier niet wat meer over?

Nederland op weg naar Subsidiemaatschappij

Op de najaarsvergadering van de Nederlandse Unie van schadeverzekeraars, heeft de heer van Veen van het VNO hierop gewezen.

De belangrijke beslissingen worden steeds minder genomen bij de onderneming maar steeds meer gecentraliseerd bij de overheid, met alle gevolgen van dien voor het ondernemen.

Nederlands economisch bestel verwrongen door Kunstmatigheden

Hiertegen waarschuwde Mr.J.W.Hoobroeckx, algemeen directeur van de Nederlandse Credietverzekeringsmaatschappij op een voorlichtingsbijeenkomst van de NCM te Gorcum.

De oplossing, die de overheid hierover hanteert, bestaat uit weer nieuwe kunstmatige maarregelen zoals subsidie (die iemand anders moet opbrengen), faciliteiten en financieringsregelingen (die voor enkelen gelden), stimulansen en premies (die de natuurlijke gang van zaken verder scheef trekken). Volgens ons is de oplossing eenvoudig . Men moet kunstmatigheden niet oplossen door nog meer kunstmatigheden, maar door doodgewoon die kunstmatigheden op te heffen.

Waar blijft de eerste advertentie waarin subsidiologen worden aangeboden? Of worden alle ex-ministers uit het kabinet den Uyl als zodanig bij het bedrijfsleven aangesteld?

De schuldenlasten van de Ontwikkelingslanden stijgen tot schrikbarende hoogte

Volgens opgave van de OESO bedroeg op eind 1976 de totale schuldenlast van de ontwikkelingslanden 170 miljard dollar. Dit is een verdubbeling in vier jaar tijd. Omdat bij deze leningen ook particuliere banken betrokken zijn, is dit toch wel een gevaarlijke ontwikkeling. Het blijkt nu reeds overduidelijk dat diverse landen hun schulden niet kunnen terugbetalen. Hoe komt dat dan?

Wat gebeurt er als uw bank in moeilijkheden komt? Moeilijk voor te stellen, maar wij raden u toch aan om nu al eens na te denken hoe iets dergelijks u persoonlijk zou kunnen raken. Beter te vroeg dan te laat maatregels genomen.