“Romantische liefde”, schrijft psycholoog Nathaniel Branden, “is een diepe spirituele-emotionele-sexuele band tussen man en vrouw, en die een diep respect voor de waarden van de ander reflecteert”

De “Romantische Liefde” gaat over een van de belangrijkste, maar minst begrepen, aspecten van ons bestaan: de liefde tussen een man en een vrouw – wat het is, hoe het ontstaat, waarom het soms groeit, en waarom het soms verdwijnt. Het is geen sexuele handleiding of een “doe” boek. Het doel is om romantische liefde te leren begrijpen en dit ideaal als realistische en waardevolle verrijking na ie streven.

De visie van romantische liefde wordt vaak afgedaan als een neurotisch produkt van de moderne westerse cultuur. Toch blijven mensen verliefd worden. Dr. Nathaniel Branden gelooft dat deze visie niet zal verdwijnen, omdat het beantwoordt aan een essentiële menselijke behoefte. “Ik schrijf uit de overtuiging dat romantische liefde geen fantasie of afwijking is, maar een van de belangrijke mogelijkheden van ons bestaan. Maar het vereist meer van ons in termen van onze persoonlijke ontwikkeling en rijpheid dan waar wij meestal genoegen mee nemen”. In dit boek concludeert hij dat romantische liefde werkelijkheid kan worden voor degene die haar aard begrijpt en haar uitdaging wil aannemen.

Nathaniel Branden: “Romantische Diefde” – Nederlandse vertaling – Paperback Dfl 22,50.

Leverbaar vanaf mei 1981.

1 REACTIE

  1. Liefde is een van de hoogste gebieden die een mens in zichzelf kan beleven, uiten en nastreven. Juist in onze rationele maatschappij is het belangrijk de spanning en het geluk van dit waardevolle van jezelf en je leven niet te laten ontglippen, denk ik. Daarom: droom, wees helder, benut je fantasie, ga ervoor! Liefde is zo geweldig; overstijgt alle dagelijkse verwachtingen en gedragingen t.a.v. de maatschappij. Van mens tot mens mag leven bloeien.
    (Nu is er een klein praktisch nadeel, namelijk dat niet bijzonder veel mensen liefde op hoge waarde schatten, geloof ik)

Comments are closed.