De heer Van der S. schrijft ons:

Het heeft mij bijzonder teleurgesteld dat in uw rubriek “tips voor beleggers” de suggestie wordt gedaan om staatsobligaties (zij het Amerikaanse) te verhandelen.

Ik ben van mening dat elke handel in staatsfondsen voor een libertariër/objectivist uit den boze is. Zulke fondsen verschaffen nl. aan de staat de mogelijkheid (a) meer macht over de burgers te verkrijgen, (b) een minder verantwoordelijke monetaire politiek te voeren, en (c) “het “gedogen” van een dergelijke politiek door de kopers te verkrijgen. In mijn ogen dient elke rechtgeaarde libertariër zich afzijdig te houden van welke handel in staatsfondsen dan ook, en het als zijn plicht te beschouwen anderen te bewegen evenmin zulke fondsen te verhandelen.

Nu ik toch op mijn stokpaardje rijd: tot mijn spijt zie ik dat de Vrijbrief een postgiro heeft. De postgiro is de staat. Door het krediet dat de Vrijbrief door zijn saldo bij de girodienst aan de staat geeft, kan de staat de weldenkenden weer beter in het nauw brengen ……

In feite heeft de heer Van der S. gelijk. Principieel moet een rechtgeaarde libertariër niets doen om de staat te helpen. De objectivisten onder ons zullen zelfs nog strenger zijn. De Amerikaanse staatsobligaties werden aangeraden om te profiteren van een redelijk snelle verwachte prijsstijging. Maar we geven toe dat dit helemaal niet consequent is en dus af te raden op principiële basis. Daarom is ook beleggen in goud zo nuttig. Overheden kunnen daar niet mee knoeien. Als overheden een algemeen geaccepteerde standaard aan zouden houden, b.v. de gouden standaard, dan hoefden we niet naar zoveel “alternatieve” beleggingen te zoeken.

Ditzelfde geldt voor onze postgirorekening. Het probleem dat we daarmee hebben, is dat abonnees kennelijk heel moeilijk via de bank kunnen of willen betalen. Het merendeel van onze abonnees wil per giro betalen. Een van de redenen is dat de giro het de mensen gemakkelijker maakt dan de banken. De banken zouden dezelfde service moeten geven, en deze beter verkopen.

Wij maken hier graag van de gelegenheid gebruik om onze abonnees nogmaals te vragen om hun betalingen zo mogelijk via de bank te doen. Overigens hebben wij het “onprincipiële compromis” gevonden dat we ons saldo op de giro tot een heel laag minimum beperken, en het ontvangen geld onmiddellijk overmaken naar onze bankrekening.

De staatsinvloed gaat in het algemeen veel verder dan de meeste mensen zich realiseren. Zo zijn er talloze zaken waarin u thans geen alternatief hebt, b.v.: De brief van de heer Van der S. bereikte ons door middel van de monopolistische PTT en RTT, wat ook staatsbedrijven zijn. Deze Vrijbrief is ook door de posterijen bij u bezorgd. U kunt zelfs geen brood kopen of de prijs en productie is door allerlei overheidsmaatregelen en subsidies beïnvloed.