1984 is bijna om. De gesprekken en publicaties over het bekende boek van George Orwell, 1984 worden zeldzamer. Veel discussies gingen er over of wij in onze maatschappij nu al zover zijn of zelfs nog verder dan Orwell in zijn boek beschreef. Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden door te stellen dat een aantal facetten niet uitgekomen zijn, maar andere facetten al veel verder gevorderd zijn.

De televisiecamera in elke ruimte waardoor U door Big Brother voortdurend bespied wordt, is er (nog?) niet. De controle op Uw doen en laten via allerlei computersystemen is echter al in een vergevorderd stadium. Wij hebben U daarvoor al vroeger verwezen naar een uitstekend artikel van dr. H. Godschalk in K.N.O.-info.

De taal-manipulatie gaat verder dan zo op het oog lijkt. Het lijkt wel of het steeds moeilijker wordt om elkaar te begrijpen.

Op de Libertarische Conventie in Engeland hield professor John Hospers (de eerste libertarische presidentskandidaat) een toespraak over deze ontwikkelingen. Daarin waarschuwde hij echter nog meer voor de toekomst zoals die beschreven wordt in het boek van Huxley: Brave New World. Daarin worden de mensen geboren uit reageerbuisjes, en met de eigenschappen die op dat moment gewenst worden.

Maar het ligt aan ons of we het zover laten komen. Onlangs stond er in The Wall Street Journal een artikel waarin een dr. Motulsky aangehaald werd: “omdat overheden in veel landen een steeds grotere rol spelen in de gezondheidssector kan de vertrouwelijkeheid uitgehold worden en kan genetische informatie gebruikt worden door sociale en gezondheidsplanners om individuen hun plaats in de maatschappij toe te wijzen”. En ook hierover kunnen we met John Hospers zeggen: Het ligt aan ons of we het zover laten komen.

Een staande ovatie gaf John Hospers het genoegen te ervaren dat zijn gehoor het geheel met hem eens was. Maar een ovatie is niet het einde. Het is een begin. Wij hopen dat ook U actief wilt zijn. U kunt ons libertarisch ideaal verbreiden, en als U nog te weinig tijd hebt om zelf actief bezig te zijn, onze acties steunen (zie elders in dit nummer) door een financiële bijdrage.