Het befaamde jaar 1984 van Orwell is er dan nu. Binnen- en buitenlandse pers publiceren een groot aantal artikelen waarin ze de werkelijkheid van nu vergelijken met de fictie in het boek. Daarbij is geen enkel artikel dat zegt dat Orwell onzin schreef. De commentaren zeggen óf dat het nogal meevalt, óf dat we inderdaad praktisch in de Orwelliaanse situatie zitten.

Wij zijn het eens met de laatste opvatting en verklaren de opvatting “dat het meevalt” uit de zeer geleidelijke overgang van vrijheid naar slavernij. Zo geleidelijk dat de meeste mensen dat nauwelijks merken. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar de inzendingen op de prijsvraag over het boek De weg naar slavernij, die in dit blad wordt aangekondigd.

Alleen al de maatregelen die we de laatste paar weken op ons af zien of horen komen maken ons niet optimistisch:

Gemeentebelastingen moeten omhoog, de fiscus gaat minder teveel betaald geld teruggeven, er moet weer douanecontrole komen, er moet meer “overheidstoezicht” komen op de banken en beleggingsclubs, de “overheid” gaat gratis heroïne verstrekken, het bankgeheim wordt nog verder uitgehold en de minister van Welzijn gaat bepalen hoeveel “cultuur” we via de media toebedeeld krijgen.

Dat ook (nog) niet-libertariërs deze problemen voelen, blijkt uit ons artikel Quo Vadis.

Het boek van Aldous Huxley Brave New World komt ook in 1984 tot werkelijkheid. In Nederland worden vanaf l januari alle werknemers ingedeeld in Alfa, Bèta, Gamma en Delta mensen (men noemt het tariefgroep I, II, III en IV).

Internationaal is de toestand ook niet beter. Lees slechts het artikel betreffende Lukianoff. En toch zijn we optimistisch: het bruist in België en Nederland van libertarische activiteiten; acties van mensen die de vrijheid nog steeds zien zitten! Kijk maar eens naar de agenda, de prijsvragen, Kringnieuws en studiegroep, of naar wat er internationaal gebeurt. Ook andere bladen beginnen zich te interesseren in libertarische stemmen. In dit nummer vindt u een voorbeeld van de regelmatige column die Fred Dekkers schrijft in het blad Family.

Om al deze positieve ontwikkelingen te accentueren, heeft de Vrijbrief een nieuwe lay-out gekregen. We hopen dat u dit, net als wij, een verbetering vindt en dat dit het u ook gemakkelijker maakt om nieuwe abonnees te winnen.

We gaan vol vertrouwen en optimisme door en misschien wordt 1984 wel het jaar van de ommekeer!