1984 ligt weer achter ons. De daarmee geassocieerde groei van de “overheidsbetutteling” echter nog lang niet. Die gaat onvermoeibaar door.

Dit werd onlangs nog eens gesteld door Harry Schultz die ongeveer het volgende schreef:

“Big Brother is geen vage verwijderde mogelijkheid. BB is hier NU. Hij is geen monoliet, een enkelvoudige dictator als Hitler. Hij is samengesteld uit tienduizenden bureaucraten die het beleid bepalen over van alles en nog wat (zoals je paspoort, je post, je rijbewijs, je bankgeheim, hoeveel je mag houden van je verdiende loon, waar je mag wonen en nog veel meer vergunningen). Dit is de afgelopen jaren steeds erger geworden, en het gaat nog steeds verder. Tenzij wij zeggen “Genoeg”, en stappen doen om het te stoppen en de macht van de bureaucraten over de hele wereld terug te draaien. Dit zonder uitzondering.

Wij hebben wat dat betreft nog een enorme taak voor ons liggen. Gelukkig leeft het Libertarisme ook in een groot deel van de wereld. Overal beginnen kleine kernen te groeien van personen die zelf verantwoordelijkheid voor hun leven en hun daden willen dragen. Personen die er niet op uit zijn om via de overheid hun medemensen te belasten. En die er ook niet voor voelen om omgekeerd door anderen via die overheid te worden uitgebuit. Die “kernen” van libertarisme en/of objectivisme zijn thans nog klein en gering in aantal. Maar ons ideaal voor Vrijheid en Vrede is zo reëel dat we zeker stap voor stap vooruit zullen gaan.

Een klein positief voorbeeld. Op initiatief van dr. W. Frickhöfer van de Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft uit Heidelberg, zal er op 17 januari in Brussel aan de pers een studie worden aangeboden betreffende het EEG-Beleid. Er wordt in aanbevolen om terug te keren tot een vrije markt economie. Het stuk wordt aangeboden door organisaties uit o.a. Duitsland, Frankrijk, Italië; terwijl uit België en Nederland meedoen het KNO, het Ludwig von Mises instituut en het Libertarisch Centrum Nederland. Al is de aanbevolen oplossing voor de toekomst van de EEG nog niet 100 % libertarisch, toch is dit initiatief zo belangrijk dat het onze volle aandacht verdient. In de toekomst hopen we op deze gebeurtenis nog terug te komen.

Inmiddels gaan we volop door met allerlei acties om ons vrijheidsideaal beter bekend te maken. Helpt U mee?