Zijn we over AIDS al niet voldoende overstelpt met allerlei berichten en artikelen?

Misschien wel. Toch hebben we nog vragen gekregen om deze ziekte, die in onze maatschappij een grote rol speelt en nog meer gaat spelen, eens vanuit het libertarisch standpunt te bespreken.

De weg om dat te doen kan de volgende zijn. We zullen in dit artikel slechts een begin maken. U kunt dan reageren, uw mening geven of vragen om andere facetten te behandelen.

AIDS is een zeer gevaarlijke ziekte, zelfs een gevaarlijke epidemie. Niet het minst omdat er nog geen geneesmiddel tegen gevonden is.

Dit brengt ons al direct tot een aantal facetten:

  • Hoe kan er het snelst een geneesmiddel komen? Door de door de overheid gereguleerde geneesmiddelenindustrie of moeten we hier meer vertrouwen op de vrije markt?
  • Moet/mag de overheid ingrijpen in de privacy van personen die (misschien) besmet zijn?
  • Zal de persoonlijke vrijheid van iedereen nog meer aangetast worden door de aanpak van de diverse overheden?
  • Wie moet/kan voor de voorlichting zorgen?
  • Hoe is nu de voorlichting?

Alleen dit laatste punt is al interessant genoeg om over door te denken. Bij een voorlichting op een dergelijk belangrijk en ingrijpend proces kan men namelijk gemakkelijk fouten maken.

Men kan de zaak overschatten en iedereen in paniek brengen. Of men kan de zaak onderschatten en een veel te geruststellende voorlichting geven. De enige juiste manier is natuurlijk om de echte feiten rustig, goed te verklaren en eventueel op consequenties en oplossingen te wijzen.

En of dit laatste thans gebeurt, is wel zeer de vraag. Op mij komen de advertenties tenminste erg simplistisch over. Zo in de geest van: „Als je nu maar condooms gebruikt dan kan je niets overkomen!”

En ik twijfel er sterk aan of dat wel het geval is. Zo publiceert Gary North in zijn REMNANT REVIEW* over een wetenschappelijk rapport betreffende de bescherming door condooms. Daarin wordt gesteld dat van personen die condooms gebruiken, er één op de zes werd besmet. Dit komt neer op het spelen van Russische roulette met één kogel in de kamer. Bij degenen die geen condooms gebruikten, werden vijf van de zes besmet. Dat is Russische roulette met vijf kogels in de kamers!

In THE McKEEVER STRATEGY LETTER** van juni 1987 staat een uitgebreid artikel over AIDS met een overzicht van een groot aantal artikelen uit andere bladen. Ook dit artikel wijst op de verkeerde en slechte voorlichting die er op dit ogenblik plaats vindt.

Er zijn minstens twee boeken verschenen die de verkeerde benadering van deze “Plaag” aantonen:

– THE AIDS PLAGUE, door Dr. James McKeever Ph.D., en

– THE AIDS COVER UP, door Gene Antomio.

Ook is er minstens één nieuwsbrief op dit terrein:

FIRST AIDS REPORT***.

In deze publicaties wordt onder andere verwezen naar een rapport van Dr. Jean-Claude Chermann van het Pasteur instituut. Deze heeft een onderzoek gedaan bij allerlei soorten insecten. Daarin heeft hij aangetoond dat de meeste insecten dragers kunnen zijn van het AIDS-virus en daardoor de ziekte zouden kunnen overdragen. Dit laatste is nog in onderzoek en nog niet ondubbelzinnig positief of negatief beantwoord. Al zeker twee jaar geleden heeft Dr. Jerome Groopman van de Harvard Universiteit een geval beschreven waarin iemand besmet werd door “alleen maar zoenen”. Dr. William A. Haseltine van Harvard Medical School zegt eenvoudigweg: „ledereen die je vertelt dat je geen AIDS kunt krijgen via speeksel, vertelt je niet de waarheid”.

(Uit TOMORROW Newsletter).

Ook is er AIDS virus aangetroffen in “tranen” en mogelijk ook in “zweet”. De overdraagkans is echter nog moeilijk aan te tonen. Maar is het verantwoord om deze mogelijkheden te verontachtzamen?

Zo zijn er in de genoemde publicaties nog meer interessante gegevens te vinden. Afhankelijk van de reacties zullen we daar nog op terug komen.

Stuur ons uw mening, vragen en opmerkingen over: Hoe zou de aanpak van AIDS zijn in een libertarische wereld, zodat we ons allen beter kunnen wapenen tegen de gevaren die ons mogelijk bedreigen.

* Remnant Review. $95 per jaar.

** MSL. $195 per jaar.

*** First AIDS Report. $69 per jaar.