Een voorbeeld van onze ambtenarij blijkt uit een lijst van 60 handelingen die iemand die zijn eigen bedrijf wil starten moet doen. De lijst is verstrekt door de vereniging V.E.V. De cartoon RUDEBARBS sluit er prachtig bij aan.

BIJ DE START VAN EEN NIEUW BEDRIJF

1. Inschrijving bij R.S.Z.

2. Inschrijving bij kompensatiekas

3. Ontwerp arbeidskontrakten

4. Aanvraag kinderbijslag

5. Aanvraag pensioenrekeningnummer (ASLK)

6. Indiening dossier arbeidsplaatspremies

7. Aanvraag terugvordering aansluitingskosten sociaal sekretariaat

BIJ DE LOONBEREKENING

8. Berekening van brutoloon naar netto

9. Patronale bijdrage

10. Fiscaal voluntariaat

11. Loonbeslag (administratie en doorstorting)

12. Berekening eindejaarspremie

13. Berekening dubbel vakantiegeld

14. Berekening premie sluiting onderneming

15. Inhouding groepsverzekeringspremie

16. Berekening provisiebedragen

17. Uit dienstberekening én vakantieattesten

NA DE LOONBEREKENING

18. Opstellen van loon

19. Loonstrips

20. Automatische betaling

21. Banklijst

22. Loonkostrapport

23. Indivuduele rekening

KOMPENSATIEKAS (kinderbijslag)

27. Nieuwe aanvragen voor kinderbijslag

28. Aanvragen geboortepreraie

29. Maandelijkse aangifte voor de kompensatiekas

BEDRIJFSVOORHEFFING, DIRECTE BELASTINGEN

30. Tijdige storting bedrijfsvoorheffing

31. Opstelling aangifte bedrijfsvoorheffing

32. Opstelling fiche 261.

33. Opstelling fiche 325.

PENSIOENKAS

34. Aanvraag pensioennummers

WETSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

35. Opstellen aangifte wetsverzekering

36. Dokumenten arbeidsongevallen

WEERVERLET EN GETROUWHEIDSKAARTEN (BOUWBEDRIJF)

44. Berekening en aangifte van de individuele bijdragen

45. Aanvragen van de weerverletzegels

46. Kleven van de zegels

KREDITEUREN

47. Samenstelling van het dossier

48. Opstelling van de aanvraag van terugbetaling

DIVERSEN

49. Opstelling van werkloosheidsattesten

50. Opmaken van duplicata

51. Tewerkstelling van buitenlands personeel

JURIDISCHE DIENST – Inlichtingen

52. Veertiendaags mededelingsblad

53. Informatie over C.A.O.

54. Informatie over tewerkstellingspremies

55. Informatie over barema’s en indexaanpassingen

56. Specifiek juridisch advies

KOSTINFORMATIE

57. Opstellen van loonst die iemand die zijn eigen bedrijf wil starten Loonstrips,

59. Beleidsinformatie op maat

60. Boekhoudkundige gegevens op maat