Vermoedelijke verschijningsdatum is: Voorjaar 1982.

De vertaling is gereed. De uitgever bestudeert thans nog hoe groot de oplage voor de eerste druk moet worden, u zou ons en hem een groot plezier doen door kenbaar te maken of u van plan bent het boek te kopen, en hoeveel exemplaren u eventueel wenst om cadeau te geven.

U verplicht zich tot niets, maar abonnees van de Vrijbrief zal zeker de mogelijkheid geboden worden het boek aan te schaffen voor een speciale voor-intekenprijs. U kunt de bon op pag. 5 gebruiken.

PRIJSVRAAG

Weet u een goede Nederlandse titel voor “Atlas Shrugged”? Degene wiens titel gebruikt zal worden voor het boek krijgt een gratis exemplaar. Indien de gekozen titel door meerdere abonnees is opgegeven, zullen gratis exemplaren – tot een maximum van 3 – door loting worden toegewezen.