De mens kan niet zonder filosofie. Hij kan qua weten niet zonder en voor een praktisch doel: namelijk om te kunnen denken, doen en leven.

In deze essays (die niet eerder in boekvorm zijn verschenen) laat Ayn Rand een aantal stappen zien die nodig zijn om een bewuste rationele filosofie te verkrijgen. Zij leert de lezer hoe verborgen premissen te identificeren en te evalueren, die in hemzelf of in zijn cultuur werkzaam zijn. Zij maakt duidelijk op welke wijzen filosofie mensen en samenlevingen regeert en welke vorm de abstracte theorie in het dagelijkse leven aanneemt.