(Van onze speciale correspondent ter plaatse.)

Op 15 april organiseerde Harry Binswanger, uitgever van The Objectivist Forum, een ontmoetingsgelegenheid voor zijn abonnees in Holiday Inn-at-the-Government-Center, Boston (dit is geen grapje).

De bedoeling was gewoon de mogelijkheid te creëren elkaar te ontmoeten. Er stond niets speciaal op het programma. (’s Avonds zou Leonard Peikoff spreken in Ford Forum Hall, Boston.)

De bijeenkomst had zeker succes. Het aantal aanwezigen kan op ongeveer 300 geschat worden, maar er was een voortdurend komen en gaan zodat het er wellicht 400 of 500 waren, uit de verste uithoeken van de V.S. zoals California en New-Mexico. Canada was ook sterk vertegenwoordigd.

Enkele opgevangen gesprekken:

– De basisregel van de Objectivistische Epistemologie is: Wat bestaat bestaat (Existence exists).

Bestaat wat niet bestaat? (Does non-existence exist?)

Nee. Wat niet bestaat, bestaat niet. (Nonexistenoe does not exist.)

Einde citaat.

Dan verder:

Hoe leg je het “uitdijend” heelal uit?

Dat kan niet. Een heelal kan niet uitdijen. Dit zou betekenen dat iets wat bestaat uitdijt in iets dat niet bestaat.

Maar het is toch bewezen dat alle sterrenstelsels zich van elkaar verwijderen? Dat kan best zijn. Maar sterrenstelsels is iets anders dan het heelal. Sterrenstelsels is iets dat zich in het heelal bevindt. Einde citaat.

En verder:

“Waarschijnlijkheid” en “kans” -het gebruikte woord was “chance”- bestaan niet in de fysica, in de natuur dus. Als wij een geldstuk opgooien dan spreken we van een 50/50 kans dat het kruis of munt zal zijn, maar in feite is dat gepredetermineerd door een aantal factoren zoals de kracht waarmede het opgegooid wordt, zijn gewicht, de weerstand van de lucht, enz. Alleen is het zo dat wij dat niet kunnen berekenen, zeker niet vlug genoeg.

Zijn dan ook de menselijke gedachten gepredetermineerd?

Nee natuurlijk niet. Ik sprak van “fysica”. Het menselijk bewustzijn is niet-fysisch, niet-materieel.

Tot hier deze citaten.

Er werd duidelijk zwaar geboomd. De conferentie van Leonard Peikoff kon ik jammer genoeg niet bijwonen.