Inleiding

Het doel van het leven van de mens is (voorspoedig) en gelukkig te leven. De functie van de maatschappij is die voorwaarden te garanderen die alle individuen in staat stellen hun doel in vervulling te doen gaan. Deze voorwaarden kunnen gegarandeerd worden door een grondwet die iedere persoon of groep verbiedt om als eerste geweld of dwang ten opzichte van ieder individu te gebruiken.

De Grondwet

Artikel 1: Geen enkel mens, groep mensen, of regering mag geweld, bedreiging met geweld, of fraude initiëren tegen enig individu persoonlijk of zijn eigendom.

Artikel 2: Geweld mag moreel en legaal alleen maar gebruikt worden als verdediging tegen degenen die Artikel 1 schenden.

Artikel 3: Er zal nooit een uitzondering mogen bestaan op Artikel 1 en 2.