Uitgangspunt van de libertarische filosofie is dat Uw lichaam, Uw leven en het resultaat van Uw inspanningen Uw eigendom zijn, niet van iemand anders of van vele anderen.

Dit houdt onder meer in dat niemand, ook U niet, over iemand anders’ lichaam, leven of eigendom mag beschikken tegen diens wil in. Zelfs een democratisch gekozen meerderheid heeft zich aan dit principe te houden. Evenmin als iemand minderheden mag uitmoorden, zo mag niemand iemand anders tot slaaf maken, voor welk doel dan ook en hoe nobel dit doel moge lijken. Godsdienstvrijheid was een stap in de goede richting, maar wat vindt U van de onvrijwillige dienstplicht, of de verplichting mee te betalen aan tal van overheidsactiviteiten die U tegen de borst stuiten: het subsidiëren van de werkeloosheid, communistische opstandelingen in het ene, rechtse dictatoren in het andere extreme land, een parkeerverbod voor Uw voordeur of kitschkunst om het gemeentebudget met een “cultureel” sausje te begieten?

Libertarisme bepleit persoonlijke vrijheid voor iedereen. De vrijheid Uw God te kiezen maar ook Uw Mammon. Dezelfde vrijheid voor iedereen, zowel als individu als in collectief verband.