Op 7 mei 1988 is door het toneelgezelschap “Dem Borrekat” uit Bilzen in België een bewerking van dit toneelstuk in het Passage Theater in Schiedam opgevoerd.

Het werd gespeeld door dit enthousiaste gezelschap. Een rechtzaak-stuk is niet eenvoudig te spelen. Er “gebeurt” meestal weinig en het publiek luistert niet graag naar ellenlange dialogen of monologen. Ayn Rand, de schrijfster van dit toneelstuk heeft er een boeiend verhaal van gemaakt en deze bewerking was ook uiterst boeiend.

U hebt in de Vrijbrief reeds het een en ander over de achtergrond van het stuk kunnen lezen, zodat ik daar nu niet op in ga.

Wat mij en velen met mij op viel was het enthousiasme en de uitstekende stemming zowel van het toneelgezelschap als van het publiek. Voorts wil ik graag ook nu onze dank uitspreken aan de directie en het personeel van het Passage Theater. Deze mensen waren steeds bereid hulp te geven en werkten op alle manieren mee. Alexander Breuning heeft de affiches ontworpen. U hebt deze in allerlei formaten kunnen bewonderen op de grote affiches, de kleine reclamefolders en de kaartjes. Ook aan hem zijn we veel dank verschuldigd!

De opkomst was beneden onze verwachting; we hadden veel concurrentie omdat er een groots spektakel was bij de ruïne van het kasteel van Gravin Aleida en de Aleidafeesten in het Julianapark gehouden werden. Dat dit alles samenviel hebben we te laat geweten om de datum nog te kunnen veranderen. Maar de kwaliteit van spelers en publiek was uitstekend en daar zijn we blij om!