Zoals u weet heeft de Vrijbrief in het afgelopen jaar enkele veranderingen ondergaan. Walther van Hulten verzorgt ieder nummer (van lay-out tot en met de verzending). Er is een redactieraad ingesteld om Hub en Riet Jongen te ondersteunen in ontwikkeling en uitvoering van de redactieformule, redactiebeleid en eindredactie van ieder Vrijbrief nummer.

Dit alles heeft geleid tot enkele opvallende veranderingen, waaronder het formaat van de Vrijbrief, de algemene lay-out en het lettertype. Tevens wordt er nu nog bewuster nagestreefd om de lezers niet alleen op de hoogte te houden van de gestage vermindering van ieders vrijheid en om misstanden te signaleren, maar juist meer nadruk te leggen op libertarische oplossingen en alternatieven voor de huidige overheersende collectivistische wereld. Kortom: toegepaste libertarische filosofie.

Er wordt naar gestreefd om iedere Vrijbrief geschikt te maken voor potentiële nieuwe abonnees (de doelgroep van het introductienummer).

Tevens zal er geëxperimenteerd worden met nieuwe columns zoals P. Nut’s Politoto, (zie elders in dit nummer). Ten slotte (voorlopig?) zullen themanummers worden gemaakt, waarover elders in dit nummer meer informatie. Wie suggesties, kritiek, ideeën, enzovoorts heeft over vorm, inhoud en “wat dan ook” van de Vrijbrief, sture zijn reacties naar de redactie.