Toen dit stukje geschreven werd, hadden we net de jongste valutaprijsveranderingen in de Europese slang gehoord. Deze aanpassingen waren hard nodig gezien de “spanningen” die er in het valutawereldje optraden. Op de vrije markten waren al lang indicaties over wat ons te wachten stond. Des te verwonderlijker is het dat de zwakkere munten (Franse Frank en Lire) naderhand toch een tikkeltje opveerden. Vreemd blijft het dat overheden prijzen kunnen afspreken en later op hun afspraken terugkomen.

Maar goed, wat betekent dit voor Nederlanders en Belgen? Allereerst betalen Nederlanders per vandaag ± 5% minder voor hun goederen uit België (dus de Belgen 5% meer in Nederland). Doordat de gulden relatief wat sterker is geworden en de Belgische frank is aangepast, kan in beide landen de rente wat omlaag; voorlopig l à 2% rentedaling. Die rentedaling zal nog wat geholpen worden doordat in Amerika ook wat rentedalingen plaatsvinden. Dit laatste omdat Reagan waarschijnlijk iets moet gaan inbinden met zijn “krapgeld” politiek. In de praktijk betekent dit dat hypotheekrentes omlaag kunnen en dat obligaties in waarde toenemen. Ik verwacht dat de Belgische frank nog meer omlaag kan gaan, dus laten we daarvan niet te veel in huis hebben.

Profeten, goeroes, voorspellers, koffiedikkijkers en astrologen: iedereen schijnt tegenwoordig “de markt” te kunnen voorspellen. En als je zo’n “voorspelling” met genoeg bombarie publiceert, dan zijn er zowaar nog marktbewegingen die erop lijken. Opvallend is in dit kader dat de gewiekste Amerikaanse beurs niet luisterde naar de profeet Granville (zij steeg wat in plaats van de geprofeteerde crash), terwijl de simpele Europese beurzen mooi aan het lijntje van meneer Granville liepen. Mijn analyse (zo u wilt profetie) is dat de Nederlandse beurs tamelijk stabiel zal blijven voor het komende halfjaar, waarbij ik aanteken dat er meer mogelijkheden omhoog dan omlaag zijn.

Zoals aangekondigd wordt nu ook ingegaan op vragen van lezers:

Wat is de goederentermijnmarkt, en hoe kun je daarin beleggen?

Antwoord: Bijna elke dag staan er in de krant advertenties van meer of (meestal) minder betrouwbare lieden die beleggen op de goederentermijnmarkt, Mijn ervaring is dat deze meestal zeer mooi uitgevoerd drukwerk aan u willen sturen, waaruit u een redelijk idee krijgt over de principes van de goederentermijnmarkt. Meestal wordt de rest van de brochures gebruikt om u te vertellen over de enorme winsten die u kunt maken bij de desbetreffende maatschappij. Houdt u bij dit laatste in uw achterhoofd dat als er grote winsten gemaakt kunnen worden, de verliezen minstens zo groot kunnen zijn. Het kiezen van de maatschappij met wie u in zee gaat is bijzonder moeilijk. (Ik raad overigens aan nooit meer te beleggen in deze markt dan wat u zonder probleem meent te kunnen verliezen.) Gezien de enorme commissies en het grote aantal boeven op dit gebied, moet u heel voorzichtig zijn. Een aantal organisaties is redelijk betrouwbaar en als u een kaartje stuurt naar de redactie, dan kan ik u die namen opgeven.