In dit themanummer over subsidies wil ik ook even aandacht aan dit onderwerp besteden. Voor alle duidelijkheid wil ik daarbij wel aantekenen dat als iemand gewoon zou kunnen werken en investeren, zonder overheidsbetutteling, er waarschijnlijk weinig subsidies nodig zouden zijn. Subsidies, en de tegenpool hiervan, belasting, doen me denken aan de uitspraak: “Elke verkiezing is een soort voorverkoop van rechten en goederen, welke na de verkiezingen worden ingenomen en aan anderen als subsidie worden uitgekeerd.” Dit innemen gebeurt uiteraard bij diegenen die toevallig niet bij de groep horen die 50% plus l van de stemmers uitmaken.

Voor beginnende zaken of bedrijven die uitbreiden zijn er enorm veel verschillende vormen van subsidies. Zoveel en ingewikkelde zelfs, dat er een nieuw beroep ontstaan is: Subsidie-deskundige. En natuurlijk is er ook een vakblad. Als u van plan bent iets op te zetten of uit te breiden raad ik u aan hier beslist rekening mee te houden in uw planning en financiële analyse.

Gaat het een bedrijf slecht, dan kan die eveneens steun aanvragen. Hoe meer werkgelegenheid er op het spel staat, des te sneller zal worden uitgekeerd en des te hoger zal het subsidiebedrag uitvallen. Het trieste van dit soort (goedbedoelde?) steun is, dat in een bepaalde bedrijfstak degene die het eerst in de problemen raakt (en dus het slechtst zijn bedrijf voerde) ook als eerste subsidie krijgt. Een soort beloning dus voor het falen. Ook betekent het, dat soortgelijke bedrijven die nog winst maken via hun belasting hun zwakke broeder steunen. En dan reken ik nog niet uit wat al die ambtenaren kosten die subsidie-aanvragen moeten toekennen.

Voor personen zijn er niet zo veel verschillende subsidies. Behalve natuurlijk de kinderbijslag (die moet u tegenwoordig in Nederland zelf aanvragen), en de bijdragen voor woningisolatie, de winterschilder, bouwpremies en de steun aan gehandicapten en zieken. Mensen met een minimuminkomen kunnen naast bijstand een keur van zaken betaald krijgen, van trouwjurk tot uitzet en begrafenis!

Voor de gewone burger zijn niet zo zeer de subsidies alswel de belastingaftrekposten interessant. Het maakt voor hen veel uit hoe belastbaar inkomsten, renten, kosten van huis, woonwerkverkeer en dergelijke zijn. De regels voor belastingaftrek zijn zo veel omvattend, dat adviseurs en uitgevers hier elk jaar meer te doen krijgen. In deze rubriek worden daarom slechts algemene hints gegeven, omdat bijna iedere situatie anders is.

Deze keer even kort wat over beleggen. Een lezer vroeg waar hij de koersen van goudmijn-aandelen kon vinden. In Nederland nauwelijks, maar een redelijke aanwijzing geeft het fonds ASA Ltd., dat tussen de Amerikaanse aandelen staat (vandaag was de koers $ 40,75). ASA is een fonds dat veel In goudmijnen belegt, er zijn ook opties in verkrijgbaar. Op de Nederlandse beurs worden niet veel goudmijnen verhandeld. Een uitzondering vormen Goldfields prop. onder Japanse/Indonesische aandelen en Goldmines onder de rubriek “beleggingsinstellingen”. In België worden wel enkele mijnen verhandeld en genoteerd. Nu raad ik u aan maar weer eens stap voor stap mijnen te gaan kopen. Te beginnen met Noord-Amerikaanse, omdat deze de meeste winst zullen opleveren.