Zojuist teruggekeerd van de fantastische Libertarische Conventie in Brussel. Tijdens die conventie bleek dat veel mensen met dezelfde “beleggings”problemen zitten. Niet zo zeer de grootst mogelijke winst, maar veel meer de grotere zekerheid tegen een aantal gevaren. Dit kwam in Brussel ook naar voren in mijn speech en seminar. De gevaren die onderkend worden zijn:

1. De crisis waarin een aantal banken zitten. Een aantal Amerikaanse banken heeft alleen al aan vier Zuid-Amerikaanse banken twee keer zoveel uitgeleend als de totale waarde van de bank zelf. Stelt u zich eens voor dat een of twee van die landen hun verplichtingen niet meer nakomen. Eigenlijk is dat nu al het geval. En dan praten we nog niet eens over de andere landen, die bij die banken enorme schulden hebben.

Wat kunt u zelf nu doen om zo min mogelijk last van een eventuele crash te hebben? Allereerst moet u voor uzelf bepalen hoeveel kans u voor een crash ziet en wat dat voor gevolgen voor u persoonlijk zou hebben. Bijvoorbeeld, als er “ander” geld komt, de diensten van een tandarts zijn dan relatief evenveel waard als voorheen. Aandelen en schulden zouden dan heel riskant zijn. Terwijl cash (even) en edele metalen en vastgoed “gunstig” zijn. Dat gunstig staat tussen aanhalingstekens omdat vermoedelijk de waarde uitgedrukt in papiergeld omlaag gaat; maar de waarde uitgedrukt in wat voor goederen je er later voor kunt kopen, hetzelfde blijft. Dus edele metalen, wat cash en vastgoed zouden u er doorheen kunnen slepen. Let wel, als de crash er inderdaad komt. 2. Het andere gevaar in de inflatie. Nauw samenhangend met het eerste probleem, want de kans is groot dat verscheidene overheden via inflatie zullen trachten de crash te voorkomen.

Bij inflatie moet je juist schulden hebben (je betaalt later de schuld af met geld dat minder waard geworden is). Vooral edele metalen zijn dan een goede belegging. Vaak hebben deze een grotere stijging dan de inflatiestijging. Vastgoed is ook ok, maar het nadeel is de niet verplaatsbaarheid, onderhoud en de specifieke plaats van het vastgoed.

Overigens wist u dat goud, uitgedrukt in Bfr. of fl., even hoog staat als toen het in dollars 700 per ounce was?

3. Als derde gevaar wordt de overheid gezien. In feite is de overheid de aanstichter van de twee eerder genoemde problemen. Nog erger wordt het als de overheid zijn verplichtingen niet meer nakomt, of deze op uw schouders gaat afwentelen. Ik denk hierbij eraan dat de “ouderdomsrenten”, AOW, overheidspensioenen, etc. waarschijnlijk niet uitbetaald kunnen worden over een aantal jaren. En de kans is dan groot dat er een zogenaamde “solidariteitsheffing” komt, met andere woorden: confiscatie van een deel van de bestaande particuliere pensioenvoorzieningen. Bescherming hiertegen zal moeilijk zijn, maar een aantal mensen heeft de gewoonte om regelmatig wat gouden of zilveren munten te kopen. Die munten worden dan goed opgeborgen en nergens vermeld. Dit alles met de gedachte dat “wat ze niet weten dat ik bezit, kunnen ze ook niet afpakken”.