De edele metalen blijven nu staan op de (lage) niveau’s die bereikt zijn. Hoe dan ook ontkomen we volgend jaar niet aan hogere inflatie en dat betekent hogere goudprijzen. Waarom zijn dan nu zilver en goud omlaag? Zilver kreeg het .vooral te verduren omdat ,een aantal landen hun schuld positie trachtte te verlagen door zilver te verkopen. Vanzelfsprekend brengt een groter aanbod een lagere prijs met zich mee. De goede kant van dit verhaal is de analogie die we hierbij hebben met de goudverkopen van het IMF van enkele jaren geleden. De dreiging van die verkopen was voldoende om de goudprijs voor een lange tijd laag te houden. Toen echter de geplande hoeveelheid verkocht was, en de dreiging weg, kon goud ongehinderd en flink stijgen. Ik beloof U hier geen gouden of zilveren bergen, .maar ik ben er van overtuigd dat wij volgend jaar om deze tijd hogere prijzen zullen zien en dat de huidige prijzen met weemoe, d zullen worden beschouwd.

De aandelen beurzen proberen hun .richting te bepalen” En wacht U maar even om te zien welke die richting is. Normaal zou U kunnen kopen want overal komt beter ekonomisch nieuws te voorschijn, maar zelfs goed nieuws doet niets aan de koersen. Houdtook Uw (beleggings) kruit droog voor de Amerikaanse beurs. Omdat in: Amerika vermogens verlies aftrekbaar van de belasting is, kunnen bepaalde aandelen die veel gedaald zijn nog eens een extra daling te zien geven. Let nu vooral op de Nederlandse en Duitse grotere fondsen, waarvan een aan de tweede fase van stijging toe is. U voorkomt daarmee een $ risiko en Duitsland zou relatief meer moeten stijgen dan Nederland.

Voor de Nederlandse belastingbetalers is het nu zaak te overwegen om mee te doen aan de koopsom polissen. Het is een belastingvriendelijke manier van sparen en U loopt er weinig risiko mee. Indien U hierover vragen heeft, stuurt U dan even een briefje. Gezien de heibel en toestanden met de Nederlandse ambtenaren, zou het mij niet verbazen als een aantal aftrekposten volgend jaar afgeschaft gaan worden. Diegene die daar nu nog met een hoog(er) inkomen gebruik van kunnen maken (onderhoud, studeerkamer, etc.) adviseer ik dat dan ook tot het uiterste te doen.

Nu heeft U misschien een hoger inkomen dan volgend jaar, dus telt een aftrekpost zwaarder.