Even kort een aantal veronderstellingen en uitwerkingen op een rijtje zetten:

a. Als het overheidstekort in de V.S. zo blijft (stijgen), zal er een renteverhoging moeten komen (om voldoende geld binnen te blijven krijgen) of inflatie zal toenemen. In beide gevallen zal uiteindelijk de dollar omlaag moeten. O.K. dat zeg ik hier al een tijdje en het gebeurt nog steeds niet: wel enorme schommelingen per dag, hetgeen al aangeeft dat het nu riskant is om in dollars te zitten.

b. De rente in Europa zal ook stijgen: enerzijds om tegenwicht aan de dollar te geven, anderzijds om genoeg in overheidspapier belegd te krijgen. Nu uw hypotheek afsluiten voor een lange termijn, of te trachten de huidige te verlengen naar 5 jaar of meer zou geen slechte zaak zijn. Tevens is het zinvol ook obligaties en dergelijke beleggingen te gaan verkopen (geleidelijk aan).

c. Het is nog steeds goed om aandelen te kopen, maar U kunt dat niet meer klakkeloos doen. Amerikaanse aandelen zou ik met geleende dollars kopen (dan verliest U niets als de dollar daalt, maar U verdient ook niets als de dollar stijgt). Aandelen die ik nog steeds interessant vind: in Nederland: AKZO, Ahold en de warrants, Hoogovens, Calvé i.p.v. Unilever, Arbed (België/Luxemburg), Rorer in de V.S., Engelse aandelen.

d. Ik vermoed dat we in een soort tussenfase zitten wat betreft aandelen en obligaties. Veel aandelen zijn zeer flink gestegen en het is voor mij de vraag of en hoever dat door zal gaan. Dat betekent zeer selectief aankopen van achterblijvers en elke dag weer kijken wat U kunt verkopen. In zo’n fase is het werken met opties erg zinvol:

1 Is Uw instelling “degelijke aandelen kopen en verder gewoon aanhouden” dan kunt U tegen die aandelen call opties schrijven: U verkoopt dan aan een ander, het recht om die aandelen te kopen. Hoe meer U aan Uw aandelen hecht, hoe hoger U de prijs stelt waarvoor die ander ze zou mogen kopen (maar hoe minder die ander voor dat recht wil betalen). Het voordeel van deze actie is dat U direct geld ontvangt uit de optieverkoop (belastingvrij).

2 Neemt U als uitgangspunt dat de beurs nog een tijdje pas op de plaats maakt, maar meer neiging heeft te stijgen; verkoop dan put opties op aandelen die U bereid bent te kopen. Stijgt de aandelenkoers dan mag U dat bedrag uit de opties houden, daalt de beurs dan moet U de aandelen kopen. In dit geval dus alleen die put opties schrijven waarvan U de aandelen wilt/kunt kopen. Ik adviseer beide mogelijkheden: b.v. 1 – schrijf calls AKZG en b.v. 2 – schrijf puts Hoogovens.

e. Ook weer omdat we in zo’n tussenfase zitten moet nu regelmatig gewacht worden met beleggen en is de vraag wat te doen met de onbelegde gelden:

1 Roparco of deposito ligt dan voor de hand, maar de weinige rente die U krijgt is wel belastbaar.

2 Voor grotere bedragen heeft het zin om in engelse ponden deposito’s (rente 12 – 13%) of in Ecu’s te gaan. Dat laatste is gebaseerd op een totaal van Europese munten waarbij U minder valuta risico (en winstkansen) heeft. Het pond kan nog best wat stijgen t.o.v. de gulden. De stijging of daling van het pond komt dan boven op Uw hoge rente.

3 Waar ook leuke mogelijkheden zijn, is in Australië. Deze valuta kan ook stijgen en de rentes zijn leuk. U kunt in de munt beleggen of in een aandelenfonds (Pierson Australia, Bemco Australia). En verder voor de grotere belastingbetalers in Nederland: in Australische hypotheken. De rente opbrengst in dit laatste geval is in Nederland nagenoeg belastingvrij.