Met alle valutaveranderingen van de laatste tijd komt natuurlijk steeds vaker de roep om overheidsingrijpen. “De overheid heeft immers overal een óplossing voor?” Dat juist die grote valutaschommelingen voor het grootste deel terug te voeren zijn op de overheden, zullen we dan maar voor het gemak vergeten. Verscheidene keren heb ik op deze plaats getracht wat van de redenen en oorzaken weer te geven. Laat ons nu eens even kort naar de gevolgen van die fluctuaties kijken en wat ue nog meer kunnen verwachten.

Allereerst ontstaan door koersschommelingen grote onzekerheden voor exporteurs en importeurs. Stel U koopt iets van $ 5 uit Amerika ten tijde van een Hfl koers van 2,50, oftewel voor 12,50 gulden. U koopt die dingen op basis van een contract voor 2 jaar en wel 1.000 stuks per week, want U heeft in Nederland een koper voor die hoeveelheid die Hfl 15,- wenst te betalen. Gaat nu die $ naar Hfl 3,- dan speelt U net quitte als we Uw kosten etc. niet meerekenen en heeft U groot verlies bij verdere dollar stijging (U koopt 1.000 stuks voor $ 5 = Hfl 15 en U verkoopt voor Hfl 15,-).

U ziet dat exporteurs en importeurs op zo’n manier in grote problemen kunnen komen. Er zijn best wel oplossingen voor die risiko’s te vinden, maar ook die kosten weer geld. (Valuta op termijn kopen/verkopen, valuta opties, etc.)

Een ander gevolg is dat voor derde wereldlanden die in dollars geleend hadden. Moesten ze ten tijde van het afsluiten van hun lening 100 eenheden voor een dollar betalen, nu bij het aflossen (zo zij dit al kunnen) moeten ze 200 eenheden voor een dollar betalen. Alleen door de dollarstijging verdubbelt hun schuld (die al niet gering was).

Wat ook lastig is door dit soort schommelingen is dat sommige landen hun valuta aan de dollar gekoppeld hebben. Je krijgt dan heel vertekende beelden, zoals bijvoorbeeld met Suriname dat al 6x failliet is, maar officieel is de Surinaamse gulden samen met de dollar gestegen t.o.v. de Nederlandse gulden. Wat kunnen we nu verwachten?

Allereerst véél meer en veel grotere schommelingen. Voor bedrijven zal het indekken tegen valutarisico essentieel zijn. Beleggers zullen extra goed op moeten letten. B.v.: U verwacht dat de $ omlaag gaat, maar U ziet veel toekomst in Ahold en Akzo. Houdt er dan rekening mee dat veel van de omzetten van deze bedrijven juist in dollars zijn. De grotere schommelingen zullen grotere effekten hebben. En dat bij een bankensituatie in o.a. V.S. die toch al niet zo rooskleurig is. Er hoeft nu nog maar heel weinig te gebeuren of er gaan nog meer banken failliet in de V.S. Want wat zijn de probleemleningen:

– aan ontwikkelingslanden

– aan olie- en gaswinning

– aan boeren

– aan vastgoed

En dit zijn nu ook typisch de 4 voornaamste gebieden waar de V.S.-banken zich in begeven.

Hoewel je kunt twisten of nu het juiste moment is om goud te kopen blijf ik bij mijn standaard advies: koop nu in ieder geval een deel.

– Goud is ook een valuta, alleen deze kan niet bijgedrukt en moeilijker gemanipuleerd worden.

– Als het bankprobleem akuut wordt, heeft U in ieder geval iets meer dan behangpapier.