De vrije markt kreeg de afgelopen weken weer een aantal zaken te verwerken.

Allereerst was er de dollarproblematiek. De vijf belangrijkste landen (Rusland was daar dus niet bij) besloten dat het wel aardig zou zijn als de dollar omlaag ging.

Dat zo’n beslissing een waardedaling van de dollar van 10$ teweeg brengt, is niet zo zeer een prestatie van de hoge heren, maar het was voor de markt net die aanleiding die nodig was om een wat meer normale koers te krijgen. De dollar was en is nog steeds overgewaardeerd t.o.v. veel valuta.

Wat kunnen we dan vanaf nu verwachten? Nog meer en grotere waardeschommelingen, acties en reacties en per saldo verdere $-waardedaling. Voor beleggers/speculanten geeft dit kansen om gebruik van te maken. Ik adviseer echter er niet op in te gaan. Het is puur gokken, zeker als u probeert van $-stijgingen gebruik te maken. En wat mij betreft heeft gokken niets met beleggen te maken. Diegene onder u die zaken met de V.S. of in $ moeten doen adviseer ik om steeds onmiddellijk hun valutarisico af te dekken.

Dan was er de verschrikkelijke aardbevingsramp in Mexico. Even los van al het persoonlijk leed dat zo’n ramp veroorzaakt, zijn er ook een aantal gevolgen die u en mij raken. Mexico, een van de grootste schuldenlanden, kan nu helemaal geen rente betalen, laat staan schulden afbetalen. Voeg daar de olieprijs problematiek bij (er is meer aanbod dan vraag naar en dus gaat de prijs omlaag) en dan ziet u dat Mexico met zijn grote afhankelijkheid van olie-inkomsten, grote problemen heeft. De grote afrekening van derdewereld schulden, of de sanering daarvan, is weer dichterbij gekomen.

Hoewel bureaucraten aller landen prefereren om de schuldproblematiek langs geleidelijke weg hopelijk vanzelf te laten verdwijnen, illustreert de $-problematiek al dat er meer moet gebeuren. Ik noem hen hier bureaucraten omdat ze er meestal niet over peinzen om zonder reguleren de vrije markt zijn werk te laten doen. Als ik probeer in te schatten wat we van die lui kunnen verwachten denk ik: meer inflatie.

Meer inflatie is een te makkelijke oplossing en sluit aan bij de zachte heelmeesters; het verzacht een aantal problemen nu, maar die komen later dan wel veel heviger terug.

De Mexicaanse ramp illustreert ook weer eens dat er altijd wel iets onverwachts gebeurt, wat dus ook onverwachte effecten op uw beleggingen/vermogen kan hebben. Ook zo iets onverwachts was het bericht dat de gebroeders Hunt inmiddels al hun zilver verkocht zouden hebben (ongeveer zo’n 350 miljoen dollar). De zilverprijs steeg op dit nieuws in een dag ca. 6 %. Daarmee wil ik niet zeggen dat u nu maar meteen al uw geld in zilver moet stoppen. Integendeel: doordat er altijd onverwachte ontwikkelingen en gebeurtenissen zijn, moet u uw beleggingen spreiden. Rampzalige ontwikkelingen raken u dan minder, terwijl door spreiding ook de kans op voor u gunstige gebeurtenissen groter is.

Wat denkt u van de Nederlandse verkiezingen? Vanuit beleggers standpunt adviseer ik op safe te spelen. Met safe bedoel ik: er is een gerede kans dat de Partij voor de Armoede wint. Om die armoede voor u als belegger te beperken zou ik geleidelijk in Duitse en Zwitserse aandelen stappen. Gaat het in Europa inderdaad economisch beter, dan profiteert u daar in Duitsland ook van, terwijl u in Nederland geen risico loopt. Koersverschil gulden of naar mark zie ik niet zo. Diegene die na mijn aanbevelingen vorige maand Thyssen op DM. 128 kochten, kunnen nog even wachten met verkopen (koers is nu 150) tot 175.