De aandelenkoersen in de VS breken dagelijks nieuwe hoogtepunten. Hoofdoorzaak is dat men verwacht dat door de lagere olieprijs de economie een zeer grote stimulans zal krijgen. Ik ben het daar geheel mee eens en verwacht dan ook dat minstens dit hoge beursniveau gehandhaafd kan blijven.

Opmerkelijk is dan wel dat de Duitse en Nederlandse beurzen het Amerikaanse voorbeeld niet volgden. Voor Nederland zou gedacht kunnen worden dat wij erg afhankelijk zijn van energieverkoop, maar dat geldt zeker niet voor Duitsland. Trouwens, Nederland is per saldo importeur van energie. En wie ontving geld uit de energieverkoop: dat was/is de overheid. Terwijl het bedrijfsleven nu ca. 8 miljard minder energiekosten gaat krijgen. Al met al verwacht ik dus dat de Nederlandse en Duitse beurs het Amerikaanse voorbeeld gaan volgen.

Wel zijn er ook een aantal minpunten te signaleren:

  • de Nederlandse regering zal er als de kippen bij zijn om binnenkort extra belastingen te heffen om de verminderde energie opbrengsten weer op peil te brengen. Let wel, als het bedrijfsleven 8 miljard minder kosten heeft, leidt dit toch gauw tot 8 miljard meer winst, c.q. 40% vennootschapsbelasting is 3 miljard extra voor de staat.
  • Veel ontwikkelingslanden (2/3) krijgen nu ook een lagere energierekening. Dat is dus goed en vergemakkelijkt de schuld afbetaling. Twee vervelende uitzonderingen daarop zijn Venezuela en Mexico. Die twee landen hebben enorme schulden en zo zij die al uit olieopbrengsten konden betalen, nu zeker niet meer. Dat kon op vrij korte termijn wel eens tot grote druk op de internationale financiële ketel leiden.

Voor u betekent dit niets in financiële instellingen te beleggen. Wel durf ik door te gaan met aankoop te adviseren in KLM (ook minder energiekosten), Kon. Olie (tja, het blijft een mooi rendement, veel activiteiten zullen nu winstgevender worden en de waardevermindering op voorraden zal denkelijk meevallen). Wederom de grondstoffondsen en vooral die met een hoge energierekening blijven koopwaardig: Alcan, Inco, maar kijk ook naar de energie-importerende landen: Duitsland, Zwitserland, Japan en Nieuw Zeeland (obligaties in NZ dollars met 16% rente).

In dat laatste geval moet u dan wel rekening houden met uw belastingsituatie en een eventuele daling van de NZ dollar. Maar met die olieprijsdaling zal de NZ dollar best wel kunnen stijgen.

En de OPEC landen? Het ging van een kameel naar Cadillac en nu weer terug naar…