In “Remnant Review” lazen we een interview van Gary North met dr. Frank Aker over de strategie van de Sovjet Unie.

Een onderdeel zullen we er uit nemen, en de vraag welt dan op wat we in een Libertarische Maatschappij daar tegen zouden kunnen doen. Op welk moment is het gerechtvaardigd om je met de gang van zaken in een ander land te bemoeien?

De laatste tijd zorgen steeds meer ouders uit Midden-Amerika dat hun kinderen geboren worden in de Verenigde Staten, want dat betekent dat die kinderen dan Amerikaans staatsburger worden. Dat wil zeggen dat ze altijd het recht hebben om in de VS te worden toegelaten. Ook zullen de ouders dan zelf toegelaten worden. Op deze manier wordt er een vluchtweg geschapen voor het geval dat het communisme in hun land gaat overheersen.

In Nicaragua zijn de Sandinisten nu op grote schaal bezig om de laatste vrijheidstrijders uit te roeien. Hierbij geholpen door wapens door de Sovjets verstrekt. Zonder hulp zullen de “rebellen” nog voor de zomer vernietigd zijn.

Zodra deze “rebellen” uit de weg zijn, zullen de communisten een clandestiene invasie beginnen in El Salvador. De verwachting is dat ook El Salvador in communistische handen is voor eind 1986.

Dan is Guatemala aan de beurt, waarvoor men denkt maar zes maanden nodig te hebben.

Guatemala zal dan het zuidelijk deel van Mexico (met oliebronnen) gaan opeisen. Er zullen gevechten uitbreken. Mexicanen zullen naar het noorden vluchten, en naar schatting zullen dan zowat 18 miljoen Mexicanen naar de VS willen. Dit proces kan in 1987 aan de gang zijn.

En dan zullen de Amerikanen zich pas echt bedreigd gaan voelen. Hun belang bij Europa en het Midden-Oosten zal onmiddellijk dalen. En dat geeft de Russen dan weer veel meer vrij spel in die gebieden.

Wat moeten we van dit scenario denken? Onzin? Als we tussen de berichten door lezen, zou het wel eens zo kunnen uitpakken.

En wat moet je nu in een Libertarische defensie daartegen doen? Wie geeft hier een goed antwoord op?