Jan van der Kooi wil graag dat we in onze gesprekken goed weten waar we over praten. Een libertarische “woordenlijst” zou daarvoor een nuttig hulpmiddel zijn. Wie gaat dit opzetten?

Jan doet zelf een eerste gooi en nodigt iedereen uit te reageren op het volgende:

Collectivisme / collectivisten:

Een verzameling mensen, die allemaal, met maximale staatsbemoeienis, alles hetzelfde willen, zonder recht van individuele vrijheid en eigendom. Zij onttrekken zich aan de verplichting tot productie, welke instandhouding van het eigen leven moet waarborgen, alsmede aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van eigen daden en handelingen. Hun regeling, de helft plus één, is ongeacht het aantal, bindend voor allen, ook voor anti-collectivisten.

Libertarisme / libertariërs:

Een verzameling mensen, die met minimale staatsbegeleiding het maximale recht op individuele vrijheid nastreven, alsmede het recht op eigendom en eigen leven. Zij produceren tot instandhouding van dat eigen leven en zijn wel persoonlijk verantwoordelijk voor al hun daden en handelingen. Zij zullen nooit gebruik maken van dwang, geweld of misbruik tegen andere mensen.

Betere omschrijvingen, zonder dat het aantal woorden wordt uitgebreid worden ingewacht bij: J.C. van der Kooi.