Als we over 1985 de “Libertarische Balans” opmaken, komen we tot de conclusie dat het een goed jaar geweest is. We hadden goede bijeenkomsten en discussies; vriendschappen ontstonden of werden verstevigd. Het libertarisme over de hele wereld vertoont (lichte) groei, overal praat men over privatiseren en dat komt ook heel langzaam op gang.

Libertarian International groeide over de hele wereld. Twee nieuwe boeken werden uitgegeven. Free World Chronicle werd verbeterd en zal vanaf januari uitkomen in een “magazine” formaat.

In Europa komen steeds meer vaste vertegenwoordigers voor LI. Dit jaar uit Finland en Griekenland, terwijl Frankrijk en IJsland op de nominatie staan. De bijeenkomst van de “Euroreps” in Amsterdam was zeer vruchtbaar. Het hoogtepunt was echter de Conventie in Noorwegen.

LIFHAS ( het Libertarisch Fonds voor Hulp ActieS ) is gestart en werkt nu aan twee concrete projecten.

LISTS, (Libertarian Institute for STrategic Studies) is gesticht en we verwachten daar in 1986 resultaten van.

Libertarisch Studie Centrum is actief geweest. In het voorjaar werd een Trefpunt in Antwerpen georganiseerd. Een aantal boeken kwam gereed. Het hoogtepunt was hier het zeer geslaagde studieweekend in Kalterherberg.

Libertarisch Boekcentrum werkte gestaag door en had grote invloed op de publicatie van de Nederlandse uitgave van De weg naar Slavernij van F.A. Hayek.

Leef Libertarisch, gestart door Louis van Stekelenburg en FREENETWORK, gestart door André Spies beloven veel mogelijkheden voor de toekomst.

Projecten staan op stapel die reeds in de vrijbrief genoemd zijn, en in 1986 resultaten zullen gaan tonen. Bij de “voorbeschouwing” in het volgende nummer van de Vrijbrief hopen we daar op terug te komen.

De Vrijbrief groeide in abonnees, maar meer nog in “levendigheid”. De onderlinge discussies kwamen goed op gang. We hopen ook daardoor het inzicht in het libertarisch ideaal te bevorderen.

Wij wensen u prettige feestdagen en alvast voor het komende jaar veel gezondheid en meer vrijheid.