Euro-reps zijn de vertegenwoordigers van Libertarian International in Europa. Deze vertegenwoordigers vergaderden op 12 en 13 november in Amsterdam, vooral om eens te onderzoeken hoe we elkaar in Europa kunnen informeren en/of steunen. Het werd niet alleen een bijzonder productieve vergadering, maar ook een zeer gezellige bijeenkomst. Van dit laatste hebben een aantal libertariërs meegenoten op de borrel en het diner. Chris Tame, Engeland helpt mee de wereldconventie van L.I. te organiseren (zie agenda). Zodra de folders klaar zijn zullen we die bij een Vrijbrief aan U opsturen.

Chris zorgt ook voor een lijst van beschikbaar audio/video libertarisch materiaal.Een eerste opzet is thans al gereed. Bjorn Kjolseth, Noorwegen, is al druk bezig met het organiseren van de volgende Europese Conventie in Noorwegen in 1985. Waarschijnlijk in een hotel ergens in de bergen! Dit lijkt ons een heel aantrekkelijke bijeenkomst te kunnen worden. We houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte. Stefan Blankertz, Duitsland, heeft op zich genomen om een boekje te schrijven met een basis libertarische cursus. Het eerste concept daarvan is al gereed en kan al becommentarieerd worden. Uiteraard is dit concept in het Duits, maar er zijn nu al toezeggingen van libertariërs die het in het Nederlands, het Frans, het Noors en in het Engels zullen vertalen.

Mattias Bengtson, Zweden, zal een opzet maken voor de organisatie structuur van de Europese of Wereld libertarische beweging. Otto Brons Petersen, Denemarken, zal een volgende Euro-repbijeenkomst organiseren in Kopenhagen.

Dit zijn slechts enkele hoofdpunten uit de vergadering. Er is nog veel meer besproken en afgesproken. Daar komen we nog op terug of U leest daarover in onze andere artikelen. Kortom het was een succes en de resultaten zullen in 1984 al merkbaar worden.