Europese Vertegenwoordigers van Libertarian International bespreken plannen en resultaten in Amsterdam.

Op het weekend van 31 januari kwamen de vertegenwoordigers van LI uit Europa in Amsterdam bij elkaar.

Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst en dat werd volgens Bjørn Kjølseth, de vertegenwoordiger uit Noorwegen, vooral veroorzaakt door het feit dat we nu niet alleen maar praatten, maar dat we bezig waren met dingen te doen.

Dit zal ook blijken uit een aantal hoofdzaken die ik hieronder voor u zal opnoemen.

Praktisch iedere vertegenwoordiger kon enkele succesvolle projecten naar voren brengen. Zoals in Engeland de groei van de British Association of Libertarian Femininsts. In praktisch alle landen zijn de feministen links georiënteerd. Zij willen dat de overheid zorgt dat zij speciale gunsten krijgen ten koste van anderen. De BALF wil aantonen dat je ook voor de rechten van de vrouw kunt werken zonder dat daarbij andere groepen worden geschaad.

Privatisering is een trend die in alle landen aan het versnellen is. Dit is zeker te danken aan de libertarische beweging, die daar in feite mee gestart is. De instituten op uit gebied zijn dan ook veelal van libertarische oorsprong. Libertariërs zelf onderschatten vaak de grote invloed die zij toch blijken te hebben. Privatisering is een succes dat meer genoemd kan worden als antwoord op de negatieve opmerking “dat het allemaal toch geen zin heeft”. De feiten liggen duidelijk anders.

In Noorwegen wordt in augustus een seminar georganiseerd op dit gebied, terwijl in Nederland op 9 mei een Trefpunt bijeenkomst aan dit onderwerp wordt gewijd. Een videotape (Engels) over dit onderwerp is beschikbaar.

Atlas Shrugged is nu te koop in een Zweedse vertaling. Het boek blijkt veel succes te hebben.

Aan de universiteit van Kopenhagen worden thans libertarisch georiënteerde cursussen gegeven.

De Europese conventie, die dit jaar niet kon doorgaan in Griekenland, wilde men dan toch ergens anders organiseren. De vrees dat er in 1987 niets zou zijn, bleek ongegrond. Immers uit Internationale Agenda kunt u zien dat er eerder teveel, dan te weinig conventies gepland zijn. Gedurende de discussie werd spontaan de “Lowlands Convention” die van 21-25 oktober in Kalterherberg is, uitgeroepen tot dé Europese Conventie van 1987. Reserveer dus nu al die data!

In 1988 komt er weer een wereldconventie. De plaats is nog niet bepaald. Wel gooien zowel Canada als Zuid-Afrika hoge ogen om het te mogen organiseren.

In Duitsland is een duidelijker libertarische beweging aan het ontstaan. Binnenkort komt de Duitse vertaling van het Introductienummer van de Vrijbrief ter beschikking en op 6 maart is er een lezing over het libertarisme door Hub Jongen in de buurt van Keulen.

Libertarian International krijgt als organisatie steeds meer bekendheid. Het is nuttig en interessant om een abonnement te nemen op de nieuwsbrief Freedom Network News. U weet dat u als Vrijbriefabonnee deze reeds voor half geld bij de Vrijbrief kunt bestellen, (ƒ 30,-/BF.550).

Ook LIFHAS (Libertarisch Fonds voor Hulp Acties) krijgt steeds meer bekendheid. Steeds meer personen en/of organisaties maken er gebruik van.

De computer komt ook steeds meer in de belangstelling. Bjørn Kjølseth is begonnen met het opzetten van een Bulletin Board. Deze ontwikkeling zullen we met veel belangstelling volgen.

Nieuwe libertarische publicaties en tapes (audio en video) komen in overvloed op de markt.

Op de zaterdagavond was er een receptie gevolgd door een diner. Diverse Nederlandse en Belgische libertariërs namen daar aan deel en allen waren zeer enthousiast over de contacten en de nieuwe mogelijkheden die er ontstonden.