De heer Bert Fitié heeft voor de kring Rotterdam Schiedam drie lezingen gehouden. De eerste twee op 2 juli 1987 en 1 oktober 1987 hadden “Libertarisrm in het Informatietijdperk” tot onderwerp. Het onderwerp van de derde lezing op 7 januari 1988 was “Filosofie van de Informatiewerker en de Libertariër”.

Bert Fitié zette uiteen hoe de maatschappij in de loop van de tijd veranderd is wat betreft een aantal karakteristieke kenmerken. Nu zijn we beland in het informatietijdperk. In het verleden vonden Libertarische ideeën weinig weerklank. Nu zou het wel eens zo kunnen zijn dat deze ideeën goed aansluiten bij kenmerkende eigenschappen van de informatiemaatschappij en dat de informatie-werker als het ware vanzelf grote overeenkomsten vertonen zal met een Libertariër. Dan zal het Libertarisme een algemeen aanvaarde filosofie kunnen worden.

Teneinde deze stelling nader te onderzoeken is er een researchprogramma opgezet waaraan 4 groepen deelnemen. We willen proberen de kenmerkende eigenschappen van de informatiemaatschappij en de informatiewerker verder uit te werken en daarnaast de kenmerkende eigenschappen van de Libertarische maatschappij en de Libertarische mens uit te werken. Als de stelling van Bert Fitié juist is, dan zullen deze eigenschappen gelijk zijn. Het onderzoek zou dan twee congruente beelden moeten opleveren.

De vier groepen bestuderen de volgende onderwerpen:

I De libertarische samenleving: Alexander Breuning, Henk Jelgerhuis Swildens, Peter Lagerwaard.

II De libertarische persoon (vanuit psychologisch standpunt): Truus de Wilde-Jacobs, Stefan van Glabbeek, Jan Smid.

III De informatiemaatschappij (structuur): Bert Fitié en André van Dam.

IV De informatie-persoon (vanuit antropologisch standpunt): Mike van Roosmalen.

We hopen van harte dat er meer deelnemers aan deze groepen komen. U kunt zich opgeven bij Walther van Hulten (gegevens zie Informatie pag. 2) Geef meteen aan naar welke groep uw voorkeur uit gaat.

Ik zal trachten een verslag van de drie lezingen te geven in de volgende Vrijbrief.