Volgens een publicatie in Reason Magazine is door een groep van 400 intellectuelen, schrijvers, publicisten, enz. het comité voor de Vrije Wereld gevormd. In het bestuur wordt deelgenomen door een aantal libertariërs. Het comité waarschuwt tegen het groeiende totalitarisme en communisme. Men is ervan overtuigd dat:

“de strijd om de vrijheid uiteindelijk gewonnen of verloren zal worden niet op het slagveld, maar in boeken, kranten, radio, TV, scholen en alle andere openbare instituten waar het verlangen om vrij te blijven wordt versterkt of ondermijnd.”

(Reason, juli 1981)