“Een regeringsbesluit dat “iets moet zijn” kan niets creëren dat niet reeds eerder gecreëerd is. Alleen naïeve inflationisten zouden kunnen geloven dat een regering iets kan creëren; Regeringen kunnen de mensen niet rijker maken, maar ze kunnen wel de mensen armer maken.”

– Ludwig von Mises.

“De 20ste eeuw heeft een trend naar het collectivisme naar links of het fascisme naar rechts, of de gemengde economieën met socialistische tendensen die thans in de westerse landen domineren. Deze filosofie is heel diep geworteld in onze cultuur. Hoeveel van uw vrienden, b.v., geloven dat het goed is dat de regering ons leven regelt en ons vertelt wat we wel en niet moeten doen? Waarschijnlijk de meerderheid.”

– James Blanchard